THÔNG TIN ỨNG VIÊN nguyễn trọng hanh

Tên đầy đủ Nguyễn Trọng Hanh
Việc cần tìm Php developer
Email ********
Năm kinh nghiệm 2 Năm
Điện thoại ********
Kỹ năng chính Photoshop, PHP, OOP & MVC, Codeigniter, MySQL, Phân tích hệ thống, HTML & CSS, HTML5 & CSS3, Responsive, Bootstrap, SASS, Javascript, jQuery
Kỹ năng phụ
Địa chỉ muốn làm việc Trần Bình - Cầu Giấy - Hà Nội
Lương mong muốn ~10000000
Skype ********
Facebook ********
Năm ra trường 2015