Comment trong ngôn ngữ lập trình là gì?

Comment trong tiếng Anh có nghĩa là bình luận hoặc phản hồi lại một chủ đề nào đó, nhưng trong lập trình nói chung và trong các ngôn ngữ lập trình nói riêng thì nó lại mang một ý nghĩa khác.

# Comment là gì?

Comment có nghĩa là những dòng code mà ta muốn tạo ra để ghi chú hoặc giải thích cho một đoạn code khác, và vì đây là ghi chú nên khi biên dịch thì compiler sẽ bỏ qua các dòng đó. Hầu hết ngôn ngữ lập trình nào cũng hỗ trợ comment và tùy vào mỗi ngôn ngữ mà cú pháp tạo comment khác nhau, dưới đây là một số cách sử dụng comment ở các ngôn ngữ lập trình.

Comment trong PHP

Code
// Đây là comment 1 dòng
echo 1;
/*
    Đây là comment
    cho nhiều dòng
*/

Comment trong HTML

Code
<!-- Đây là dòng comment -->
<h1>Học lập trình tại freetuts.net</h1>

Như vậy là bạn đã hiểu comment trong các ngôn ngữ lập trình là gì rồi phải không nào :) 

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP