LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với mình thì có thể inbox qua facebook fb.com/thehalfheart, lưu ý là bạn phải add friends hoặc follow, nếu không tin nhắn vào hộp thư chờ thì mình sẽ không đọc được.