Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Liên hệ

Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với mình thì có thể inbox qua facebook fb.com/thehalfheart, lưu ý là bạn phải add friends hoặc follow, nếu không tin nhắn vào hộp thư chờ thì mình sẽ không đọc được.
BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP