TESTING
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Testing

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Testing, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Testing.

1SOFTWARE TESTING
Testing Fundamentals
1 Tester là gì? Kiểm thử là gì?
2 Con đường sự nghiệp của Kiểm thử phần mềm
3 7 nguyên lý trong kiểm thử phần mềm
4 10 sai lầm trong kiểm thử phần mềm
5 Phân biệt QA, QC và Testing
6 Các tiêu chuẩn ISO trong kiểm thử phần mềm
7 Mối quan hệ giữa vòng đời phát triển phần mềm và vòng đời kiểm thử phần mềm
8 Vòng đời kiểm thử phần mềm
Types of Testing
9 Kiểm thử thủ công
10 Kiểm thử tự động
11 Sự khác biệt của kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động
12 Các mức độ trong kiểm thử phần mềm
13 Kiểm thử đơn vị
14 Kiểm thử tích hợp
15 Kiểm thử hệ thống
16 Phân biệt Smoke Testing và Sanity Testing
17 Kiểm thử hồi quy
18 Kiểm thử phi chức năng
TestCase Development
19 Tài liệu kiểm thử
20 Kịch bản kiểm thử - Test Scenario
21 Cách viết Test Cases
22 Cơ sở kiểm thử - Test basis
23 Cách tạo Requirements Traceability Matrix - RTM
24 Thủ thuật để tạo dữ liệu kiểm thử
25 Test Case Template
Testing Techniques
26 Kỹ thuật kiểm thử phần mềm
27 Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương
28 Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định
29 Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái
30 Kiểm thử Use Case
Test Management & Control
31 Các tài liệu kiểm thử
32 Các kỹ thuật ước lượng
33 Vai trò và Trách nhiệm của Test Manager
34 Quy trình quản lý kiểm thử
35 Phân tích rủi ro dự án và giải pháp trong quản lý kiểm thử
36 Tổ chức nhóm kiểm thử
37 Cách tạo Test Plan
38 Giám sát và kiểm soát kiểm thử
Defects
Agile
Testing Different Domains
WhiteBox Testing
39 Các phương pháp kiểm thử
Performance Testing
Advance Testing Topics
FAQ
Testing Types - Mega List
Tools
Check!
Certification
Live Testing Project
2JMETER TESTING
40 JMeter là gì? Tại sao nên dùng công cụ kiểm thử JMeter
41 Download và cài đặt Apache JMeter
42 Các thành phần trong JMeter
43 JMeter GUI: Test Plan & Workbench
44 Sử dụng JMeter cho performance testing
45 Timers: Constant, Gaussian Random, Uniform
46 Assertions trong JMeter
47 Controllers trong JMeter
48 Processor trong JMeter
49 Distributed Testing trong Jmeter
50 HTTP Proxy Server trong JMeter
51 Kinh nghiệm hữu ích cho kiểm thử Jmeter

Bài xem nhiều

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Kỹ thuật Phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương

Chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật đặc biệt để lựa chọn test cases…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - thao tác thư mục

Git - thao tác thư mục

Để sử dụng Git nhuần nhuyễn thì đòi hỏi bạn phải có kỹ năng thao…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Tester là gì? Kiểm thử là gì?

Tester là gì? Kiểm thử là gì?

Khái niệm về kiểm thử - testing, ai sẽ là người kiểm thử, thời điểm…

Cách viết Test Cases

Cách viết Test Cases

Test Case là tập hợp các hành động được thực thi để xác minh một…

Cách tạo Test Plan

Cách tạo Test Plan

Test Plan là một tài liệu chi tiết mô tả chiến lược kiểm thử, Mục…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Kỹ thuật kiểm thử bảng quyết định

Bảng quyết định là một trong những kỹ thuật kiểm thử phầm mềm. Vậy Kiểm…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Kịch bản kiểm thử - Test Scenario

Test Scenario tuy không còn mới mẻ nhưng không ít người còn mơ hồ về…

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Kỹ thuật kiểm thử giúp giảm số lượng các test cases được thực hiện trong…

Git - Cài đặt Git trên Windows

Git - Cài đặt Git trên Windows

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Git trên hệ…

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Kỹ thuật kiểm thử chuyển đổi trạng thái

Chuyển đổi trạng thái (State Transition) trong kiểm thử là gì? Khi nào sử dụng…

Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị

Kiểm thử đơn vị - Unit testing là một mức độ kiểm thử phần mềm,…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Cấu hình username và email

Git - Cấu hình username và email

Trước khi sử dụng Git thì bạn cần phải cấu hình hai thông số đó…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Top