Home > Học Git > Git căn bản > Git - Lệnh checkout branch
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển đổi branch, và trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi.

1. Git Checkout Branch

Để chuyển đổi branch làm việc thì bạn sử dụng cú pháp sau.

git checkout <branch_name>

Như vậy muốn đổi branch làm việc từ master sang task1 thì ta làm như sau.

git checkout task1

Nếu kết quả trả về là "Switched to branch 'task1'" thì tức là bạn đã chuyển đổi thành công.

chuyen doi branch png

Nếu branch bạn nhập vào không tồn tại thì sẽ bị thông báo lỗi "error: pathspec 'branch_name' did not match any file(s) known to git."

chuyen doi branchi bi loi png

2. Lời kết

Khá đơn giản phải không nào, để chuyển đổi giữa các branch thì chỉ cần gõ git checkout branch_name là được. Bài tiếp theo mình sẽ nói về cách trộn 2 branch lại với nhau (tức là merge branches)

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP