TỔNG QUAN
LÀM VIỆC BRANCH
TÌM HIỂU COMMIT
LÀM VIỆC VỚI REMOTE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Git - Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác nhau, vì vậy sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó chúng ta sẽ thực hiện thao tác merge vào branch master, bước tiếp theo là thực hiện xóa branch đó để tránh xung đột và dễ quản lý mã nguồn hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Trạng thái fully merged là gì?

Trước khi tìm hiểu lệnh xóa branch thì bạn cần phải hiểu trạng thái fully merged là gì đã.

Khi bạn tạo một branch và thực hiện một số commit trên đó và chưa thực hiện thao tác merge vào branch master thì nó sẽ đang ở trạng thái not fully merged, còn bạn đã merge rồi thì sẽ ở trạng thái fully merged.

2. Xóa local branch

Để xóa local branch thì bạn thực hiện lệnh sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

$ git branch -d branch_name

Trong đó branch_name chính là tên của branch mà bạn muốn xóa. Lưu ý là bạn không thể xóa branch mà bạn đang làm việc, ví dụ bạn đang làm việc trên branch client thì bạn không thể xóa branch client, thay vào đó ban phải checkout sang branch khác để xóa branch client.

Khi chạy lệnh trên sẽ có hai trường hợp xảy ra. 

Trường hợp 1: Nếu branch đang ở trạng thái fully merged thì bạn xóa bình thường.

Trường hợp 2: Nếu branch đang ở trạng thái not fully merged thì git sẽ cảnh báo, lúc này ban phải sử dụng lệnh sau để xóa.​

$ git branch -D branch_name

Trường hợp 2 này ban phải cân nhắc vì nếu xóa branch thì bạn sẽ mất đi các commit đã thực hiện trên đó.

3. Lời kết

Như vậy để xóa một branch thì ta có hai cách, cách nhất là dùng tham số -d cho trường hợp branch đang ở trạng thái fully merged, và dùng tham số -D cho trường hợp branch ở trạng thái not fully merged.

Trước khi delete thì bạn phải cân nhắc thật kĩ nhé, vì sau khi delete thì các commit sẽ xóa khỏi history.

Cùng chuyên mục:

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Push data lên Github

Push data lên Github

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách…

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt…

Tạo remote repository trên Github

Tạo remote repository trên Github

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu…

Git - Push data lên remote Repository

Git - Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu…

Git - Đổi tên remote repository

Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Git - Thêm remote Repository

Git - Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote…

Git - Phân nhánh với Rebase

Git - Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng…

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Ở các chương trước mình đã giới thiệu một số lệnh làm việc với branch…

Git -  Ba trạng thái Committed  Staged Modified

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Trong bài này chúng ta cùng thảo luận đến ba trạng thái của Git, đây…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Top