CĂN BẢN
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Git là một hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn mở, được tạo ra bởi Linus Torvalds vào năm 2005. Nó cho phép bạn theo dõi sự thay đổi trong mã nguồn của dự án theo thời gian, quản lý các phiên bản khác nhau, và làm việc cùng lúc với nhiều người. Git hoạt động trên máy tính của bạn và không yêu cầu kết nối internet.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

GitHub, một dịch vụ lưu trữ mã nguồn trực tuyến, cung cấp một nền tảng cho việc lưu trữ và quản lý mã nguồn bằng Git. GitHub cho phép bạn lưu trữ kho lưu trữ mã nguồn của dự án, làm việc cùng đồng nghiệp, theo dõi lịch sử commit, và quản lý các tính năng và sửa lỗi. Đặc biệt, GitHub cung cấp các tính năng hợp tác mạnh mẽ, cho phép nhiều người cùng làm việc trên dự án một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng các lệnh Git và GitHub để quản lý mã nguồn và tương tác với kho lưu trữ mã nguồn trực tuyến. Hãy bắt đầu với mục "Giới thiệu về GitHub và Git Command Line."

Tại sao phải sử dụng Command Line Interface (CLI) cho Git

Mặc dù GitHub cung cấp giao diện web dễ sử dụng, sử dụng Command Line Interface (CLI) cho Git có một số lợi ích quan trọng:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • Khả năng linh hoạt: CLI cho phép bạn thực hiện các tác vụ phức tạp và tùy chỉnh nhiều hơn so với giao diện web.
  • Tích hợp dễ dàng: Bạn có thể sử dụng Git CLI trong nhiều môi trường phát triển, bao gồm cả terminal trên máy tính cá nhân, máy chủ và các dịch vụ tích hợp khác.
  • Hiệu năng: Git CLI thường nhanh hơn giao diện web, đặc biệt khi bạn làm việc với kho lưu trữ lớn.

Bây giờ, hãy tiến vào phần tiếp theo để tìm hiểu cách sử dụng các lệnh Git cơ bản.

Cách sử dụng các lệnh cơ bản của Git

git init: Khởi tạo một kho lưu trữ Git

Khi bạn muốn bắt đầu quản lý mã nguồn bằng Git, bạn có thể sử dụng lệnh git init để khởi tạo một kho lưu trữ Git mới. Dưới đây là ví dụ:

git init

Lệnh trên sẽ tạo một kho lưu trữ Git trong thư mục làm việc hiện tại.

git clone: Sao chép một kho lưu trữ từ GitHub về máy tính

Để sao chép (clone) một kho lưu trữ từ GitHub về máy tính, bạn sử dụng lệnh git clone. Ví dụ:

git clone https://github.com/username/repo.git

Thay https://github.com/username/repo.git bằng URL của kho lưu trữ mà bạn muốn sao chép. Lệnh này tạo một bản sao địa phương của kho lưu trữ trên máy tính của bạn.

git add: Đưa các thay đổi vào trạng thái "staged" (sẵn sàng commit)

Khi bạn đã thay đổi file hoặc thư mục và muốn chuẩn bị chúng cho việc commit, bạn sử dụng lệnh git add. Ví dụ:

git add filename.txt

Lệnh trên đưa file filename.txt vào trạng thái "staged," có nghĩa rằng nó đã sẵn sàng để được commit.

git commit: Lưu thay đổi vào lịch sử của kho lưu trữ

Khi bạn đã đưa các thay đổi vào trạng thái "staged," bạn sử dụng lệnh git commit để lưu những thay đổi này vào lịch sử của kho lưu trữ. Ví dụ:

git commit -m "Thêm tính năng mới"

Lệnh trên sẽ tạo một commit với thông điệp "Thêm tính năng mới."

git status: Kiểm tra trạng thái của các file và thư mục

Lệnh git status cho phép bạn kiểm tra trạng thái hiện tại của các file và thư mục trong kho lưu trữ. Ví dụ:

git status

Lệnh trên sẽ liệt kê các file đã thay đổi, file đã được đưa vào trạng thái "staged," và file chưa được theo dõi bởi Git.

git log: Xem lịch sử commit của kho lưu trữ

Lệnh git log cho phép bạn xem lịch sử commit của kho lưu trữ. Ví dụ:

git log

Lệnh trên sẽ liệt kê các commit cùng với thông tin về tác giả, thời gian commit, và thông điệp commit. Điều này giúp bạn theo dõi lịch sử công việc trong dự án của mình.

Các lệnh cơ bản này giúp bạn quản lý mã nguồn và thực hiện các thao tác quan trọng khi làm việc với Git.

Cách sử dụng các lệnh GitHub cơ bản

git push: Đẩy các thay đổi lên kho lưu trữ trên GitHub

Lệnh git push được sử dụng để đẩy (push) các thay đổi từ kho lưu trữ local lên kho lưu trữ trên GitHub. Điều này đồng nghĩa với việc cập nhật kho lưu trữ trên GitHub với các thay đổi mà bạn đã thực hiện ở máy tính cá nhân.

Ví dụ:

git push origin main

git pull: Cập nhật kho lưu trữ local từ GitHub

Lệnh git pull được sử dụng để cập nhật kho lưu trữ local với những thay đổi mới nhất từ kho lưu trữ trên GitHub. Nó thường được sử dụng sau khi bạn đã sử dụng git clone để sao chép một kho lưu trữ từ GitHub về máy tính cá nhân.

Ví dụ:

git pull origin main

git branch: Quản lý các nhánh trong kho lưu trữ

Lệnh git branch giúp bạn quản lý các nhánh trong kho lưu trữ. Nó hiển thị danh sách các nhánh hiện có và cho phép bạn tạo nhánh mới, xóa nhánh, hoặc chuyển đổi giữa các nhánh.

Ví dụ:

  • Tạo một nhánh mới: git branch [tên-nhánh]
  • Xóa một nhánh: git branch -d [tên-nhánh]
  • Chuyển đổi giữa các nhánh: git checkout [tên-nhánh]

git merge: Kết hợp các nhánh

Lệnh git merge được sử dụng để kết hợp các thay đổi từ một nhánh vào nhánh khác. Điều này thường xảy ra khi bạn muốn đưa các thay đổi từ một tính năng hoặc sửa lỗi (branch) vào nhánh chính (main).

Ví dụ:

git checkout main
git merge [tên-nhánh]

git checkout: Chuyển đổi giữa các nhánh hoặc commit khác nhau

Lệnh git checkout cho phép bạn chuyển đổi giữa các nhánh hoặc commit khác nhau trong kho lưu trữ. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm tra các thay đổi trong các phiên bản khác nhau của dự án.

Ví dụ:

  • Chuyển đổi sang một nhánh khác: git checkout [tên-nhánh]
  • Chuyển đổi sang một commit cụ thể: git checkout [mã-commit]

Lưu ý: Các lệnh GitHub cơ bản này giúp bạn quản lý và tương tác với kho lưu trữ trên GitHub, đồng thời cho phép bạn làm việc trong môi trường cộng tác và quản lý các nhánh khác nhau của dự án.

Các tính năng nâng cao

git reset: Điều chỉnh trạng thái của commit

Lệnh git reset cho phép bạn điều chỉnh trạng thái của commit trong kho lưu trữ. Có ba chế độ chính khi sử dụng git reset:

Soft Reset: Điều này giữ lại các thay đổi trong commit và đưa chúng vào trạng thái "staged."

git reset --soft HEAD~1

Mixed Reset: Điều này đưa các thay đổi vào trạng thái làm việc (working directory) và loại bỏ commit.

git reset --mixed HEAD~1

Hard Reset: Điều này xóa hoàn toàn commit và loại bỏ các thay đổi.

git reset --hard HEAD~1

git stash: Lưu tạm thời các thay đổi chưa commit

Lệnh git stash cho phép bạn lưu trữ tạm thời các thay đổi chưa commit khi bạn cần làm sạch thư mục làm việc hoặc chuyển đổi giữa các nhánh.

Lưu tạm thời các thay đổi chưa commit:

git stash save "message"

Xem danh sách các stash:

git stash list

Áp dụng stash gần nhất:

git stash apply

git rebase: Tái cấu trúc lịch sử commit

Lệnh git rebase cho phép bạn tái cấu trúc lịch sử commit bằng cách chuyển các commit từ một nhánh sang một nhánh khác hoặc sửa các commit đã tồn tại. Ví dụ:

git rebase feature-branch

Lệnh trên sẽ tái cấu trúc lịch sử commit của nhánh hiện tại dựa trên commit mới nhất của feature-branch.

git remote: Quản lý kho lưu trữ từ xa

Lệnh git remote cho phép bạn quản lý và tương tác với kho lưu trữ từ xa (remote repositories) như GitHub, GitLab, hay Bitbucket. Ví dụ:

Xem danh sách các remote:

git remote -v

Thêm một remote:

git remote add origin https://github.com/username/repo.git

git tag: Đánh dấu phiên bản cụ thể

Lệnh git tag được sử dụng để đánh dấu (tag) một commit cụ thể với tên gắn liền với phiên bản. Ví dụ:

Tạo một tag cho commit hiện tại:

git tag v1.0 

Xem danh sách các tag:

git tag

Các tính năng nâng cao này giúp bạn quản lý mã nguồn một cách linh hoạt và hiệu quả, cũng như điều chỉnh lịch sử commit và tương tác với kho lưu trữ từ xa.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về Git và GitHub, cách sử dụng các lệnh cơ bản và nâng cao của Git, quản lý mã nguồn bằng Git, và cách bảo mật và quản lý quyền truy cập. Việc sử dụng Git và GitHub mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

Tích hợp vào quy trình phát triển phần mềm: Giúp quản lý và theo dõi các thay đổi trong mã nguồn, cho phép làm việc song song và hợp nhất các phiên bản khác nhau của dự án.

Quản lý mã nguồn dự án: Làm cho việc theo dõi và quản lý các file, thư mục, và lịch sử thay đổi dễ dàng hơn.

Cộng tác và theo dõi công việc trong nhóm: Cho phép nhiều người làm việc cùng một dự án một cách hiệu quả, với khả năng thảo luận, ghi chú, và gửi yêu cầu kéo.

Sử dụng Git và GitHub giúp tối ưu hóa quá trình phát triển phần mềm và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả. Chúng là công cụ quan trọng cho các nhà phát triển và nhóm làm việc trên dự án phần mềm.

Cùng chuyên mục:

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Push data lên Github

Push data lên Github

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách…

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt…

Tạo remote repository trên Github

Tạo remote repository trên Github

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu…

Git - Push data lên remote Repository

Git - Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu…

Git - Đổi tên remote repository

Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Git - Thêm remote Repository

Git - Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote…

Git - Xóa local branch

Git - Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác…

Git - Phân nhánh với Rebase

Git - Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng…

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Ở các chương trước mình đã giới thiệu một số lệnh làm việc với branch…

Git -  Ba trạng thái Committed  Staged Modified

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Trong bài này chúng ta cùng thảo luận đến ba trạng thái của Git, đây…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Top