LARAVEL
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Laravel

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Laravel, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Laravel.

Laravel là một Open source PHP Framework miễn phí được phát triển bởi Taylor Otwell ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm 2011. Phiên bản tại thời điểm mình viết bài này là 5.2 và đang chuẩn bị ra mắt phiên bản 5.3 trong vài tuần sắp tới.

Hiện tại, Laravel là PHP Framework được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới vì những ưu điểm vượt trội tận dụng các kỹ thuật Design Pattern, các công nghệ mới nhất của PHP và rất dễ dàng tiếp cận và sử dụng nó. Điểm yếu của Laravel là không hỗ trợ các phiên bản PHP cũ vì thế các website có nền tảng PHP version thấp hơn khá là khó khi có ý định chuyển sang Laravel và phải luôn cập nhật các thông tin mới nhất về PHP để áp dụng vào Laravel. Phiên bản của Laravel hiện tại chỉ hỗ trợ phiên bản 5.5.9 trở lên.

Trong chuyên đề này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các kiến thức căn bản nhất về Laravel để có thể xây dựng một hệ thống nào đó đơn giản từ Framework này. Chúc các bạn tự học Laravel hiệu quả.

Các khóa học online:

1LARAVEL 5.X CĂN BẢN
1 Bài 01: Composer là gì?
2 Bài 02: Hướng dẫn sử dụng Composer PHP
3 Bài 03: Hướng dẫn cài đặt Laravel 5.x
4 Bài 04: Tìm hiểu cấu trúc của Laravel 5.x
2LARAVEL 4X CĂN BẢN
5 Bài 04: Những công cụ tốt nhất hỗ trợ học laravel
6 Bài 02: Tổng quan về route trong laravel
7 Bài 4: Sử dụng View trong laravel
8 Bài 02: Cấu trúc thư mục cơ bản của Laravel
9 Bài 03: Cài đặt Openserver và tạo domain ảo trên localhost
10 Bài 06: Sử dụng Route::controller và Route::resource trong laravel
11 Bài 07: Sử dụng Route::filter và Route::group trong laravel
12 Bài 10: Sử dụng Blade template engine trong Laravel
13 Bài 11: Sử dụng Query Builder (Model) trong laravel
3LARAVEL TUTORIALS
14 10 thủ thuật Lavavel giúp bạn code nhanh hơn!
15 Routing trong Laravel, cách tạo Route và sử dung AZ
16 Tạo Middleware trong Laravel đơn giản trong 5 phút
17 Xử lý Authentication và Authorization trong Laravel
18 Event và listener trong Laravel, cách tạo và quản lý cơ bản nhất
19 Tạo broadcast event trong Laravel dễ dàng trong 10 phút
20 Xử lý Form Validation trong Laravel từ A - Z
21 Cách tạo Session và cookie trong Laravel dễ dàng như ăn cháo
22 Top 10 Package Lavavel thường dùng trong dự án Laravel
23 Sử dụng Task trong Laravel đơn giản trong 10 phút.
24 Cách tạo API trong Laravel đơn giản chỉ trong 5 phút
25 Cách tạo job trong Laravel sao cho hiệu quả?
26 Queues trong Laravel, dùng để xử lý các tác vụ mất nhiều thời gian
27 Cache trong Laravel, các loại Cache thường dùng trong Laravel
28 Redis trong Laravel, biết cách sử dung Redis Laravel trong 5 phút
29 Sử dụng Memcache trong Laravel tăng tốc độ truy cập website
30 Unit Test trong Laravel, thực hành tạo testing Laravel A-Z
31 10 thủ thuật tối ưu quá trình Testing trong Laravel
32 Top 7 thư viện Testing Laravel được dùng nhiều nhất
33 Testbench và Orchestra Testbench trong Laravel, kiểm thử Laravel dễ dàng
34 Cách dùng Browser Testing (Laravel Dusk) trong Laravel
35 Cách tạo test case cho Controller trong Laravel
36 Cách tạo test case cho Model trong Laravel
37 Cách tạo Database Testing trong Laravel
38 Real-time web applications là gì ? Tầm quan trọng trong Laravel
39 Laravel WebSockets, các bước tạo WebSockets trong Laravel
40 Cách dùng Socket.io trong Laravel để tạo ứng dụng realtime
41 Dùng Server-Sent Events trong Laravel để làm ứng dụng realtime
42 Cách dùng Long polling trong Laravel để cải thiện trải nghiệm
43 Cách tích hợp Vue.js vào Laravel và làm một ứng dụng căn bản
44 Task Scheduling là gì? Cấu hình Task Scheduling trong Laravel
45 Cách dùng Queue trong laravel để tạo tác vụ bất đồng bộ
46 Cách dùng Event Sourcing trong Laravel
47 Cách sử dụng CQRS trong Laravel từ A đến Z đơn giản
48 Sử dụng Service Container trong Laravel dễ dàng
49 Cách xử lý đa ngôn ngữ trong Laravel dễ dàng
50 Tìm hiểu và sử dụng Service Provider trong Laravel
51 Facades là gì? Cách dùng Facades trong Laravel
52 Cách sử dụng Email Verification trong Laravel
53 Cách dùng URL Generation trong Larevel
54 Cách sử dụng Error Handling trong Laravel
55 Cách dùng Encryption và decryption trong Laravel
56 Cách sử dụng Relationships trong Laravel
57 Bài 01: Laravel là gì? Hướng dẫn cài đặt laravel trên windows
58 Sử dụng Event trong Laravel
59 Một cách quản lý filter trong Laravel

Bài xem nhiều

Top