Home > Database > Học Oracle

Học Oracle - Tự học Online

Chuyên mục tổng hợp các chủ đề học oracle - tự học online miễn phí, bạn có thể tham khảo và sử dụng tài liệu học oracle - tự học online mà tại đây.

Mình sẽ liên tục cập nhật các bài viết liên tục, bạn hãy chọn một series phù hợp với mình nhé. Hoặc có thể bắt đầu bằng series đầu tiên.


Oracle là một hệ quản trị CSDL ra đời đã rất lâu, và là CSDL đầu tiên sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu T-SQL và lấy làm chuẩn cho cac CSDL khác như SQL Server, MySQL, ...

Nếu bạn đã từng học qua các hệ quản trị CSDL khác thì khi học Oracle sẽ tương đối đơn giản, bởi bản chất nó cũng sử dụng ngôn ngữ T-SQL, chỉ có một vài cú pháp là khác nhau.

Và trong chuyên mục này mình sẽ hướng dẫn các bạn tất cả kiến thức Oracle từ căn bản đến nâng cao, mình sẽ phân chia thành nhiều cấp độ đi từ cơ bản.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP