MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Oracle căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Oracle căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Oracle căn bản.

Giới thiệu với các bạn series tự học Oracle căn bản dành cho người mới bắt đầu.

Trong loạt bài này mình sẽ dựa vào kiến thức có săn từ javatpoint, thứ nhất là do mình không rành về Oracle, và thứ hai là mình không tuyển ra người viết chủ đề này nên mình tự biên dịch lại từ trang đó.

Trong quá trình biên dịch mình có thay đổi một số nội dung, mục đích giúp bạn học Oracle dễ dàng hơn, ví dụ sẽ minh bạch, lời giải thích sẽ rỏ ràng hơn.

Nếu bạn không đọc được tài liệu tiếng Anh thì mình khuyên bạn nên đọc loạt bài này, còn không thì bạn có thể lên trang của họ đọc cũng được. Nhưng mình nói trước là nội dung trên đó cũng y chang như ở đây thôi nhé, thạm chí còn ít hơn.

Cuối cùng chúc các bạn học tốt, và nắm bắt được kiến thức Oracle căn bản.

+ORACLE CĂN BẢN
» Mở đầu
1 Oracle là gì? Các phiên bản của Oracle
2 Data types trong Oracle
3 Comment trong Oracle
» Oracle Table
4 Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table
5 Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table
6 Lệnh xóa bảng trong Oracle - Drop Table
7 Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle
8 Các lệnh quản lý View trong Oracle
» Oracle Query
9 Lệnh SELECT trong Oracle
10 Danh sách Comparison Operators trong Oracle
11 Lệnh CASE trong Oracle
12 Lệnh INSERT trong Oracle
13 Lệnh Update trong Oracle
14 Lệnh Delete trong Oracle
15 Lệnh Truncate Table trong Oracle
16 Xử lý trùng tên với AS trong Oracle
17 Tìm hiểu Subquery trong Oracle
» Oracle Condition
18 Thêm nhiều điều kiện với AND và OR trong Oracle
19 Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle
20 Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle
21 Lệnh LIKE và NOT LIKE trong Oracle
22 Lệnh điều kiện IS NULL và IS NOT NULL trong Oracle
23 Kiểm tra điều kiện với REGEXP_LIKE trong Oracle
» Oracle Clauses
24 Loại bỏ dữ liệu trùng lặp với lệnh DISTINCT trong Oracle
25 Chọn nhiều bảng tại lệnh From trong Oracle
26 Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle
27 Gộp kết quả với lệnh Group By trong Oracle
28 Lọc kết quả ở Group By với lệnh Having trong Oracle
» Oracle Operators
29 Toán tử UNION trong Oracle
30 Toán tử UNION ALL trong Oracle
31 Toán tử INTERSECT trong Oracle
32 Toán tử MINUS trong Oracle
» Oracle Joins
33 Các loại JOIN trong Oracle
34 Inner Join trong Oracle
35 Outer Join trong Oracle
36 Tìm hiểu Self Join trong Oracle
» Oracle Reference
37 Bảng định dạng ngày tháng trong Oracle
38 Bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản
39 Giải bài tập tổng hợp Oracle SQL căn bản

Bài xem nhiều

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

ID tăng tự động là một nhu cầu rất quan trọng trong việc lưu trữ…

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính…

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên…

Xóa column trong SQL Server

Xóa column trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách xóa một hoặc nhiều column ra…

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Tiếp theo mô hình mạng chúng ta sẽ học một mô hình cao cấp hơn…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm TO_DATE trong 150

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Lệnh sửa bảng trong Oracle - Alter Table

Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn một lệnh dùng để chỉnh…

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với…

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này…

Database mẫu để  học SQL Server

Database mẫu để học SQL Server

Để tiện cho việc học thì ta cần một database mẫu, và tất cả những…

Thêm column vào table trong SQL Server

Thêm column vào table trong SQL Server

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ALTER TABLE để thêm…

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Như ta biết mỗi table thông thường chúng ta sẽ có một khóa chính nhằm…

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key…

Câu lệnh if else trong MYSQL

Câu lệnh if else trong MYSQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến mảng trong javascript và một số…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Lệnh rẻ nhánh IF ELSE trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được học một lệnh rất hay dùng để rẻ nhánh…

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary…

Top