STRING/CHAR FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTION
DATE/TIME FUNCTION
ANALYTIC FUNCTION
ADVANCED FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Hàm TO_DATE trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm TO_DATE trong Oracle.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm TO_DATE có tác dụng chuyển định dạng của một chuỗi hoặc một dãy số sang định dạng ngày tháng, có rất nhiều định dạng khác nhau và bạn có thể tham khảo tại bài viết "bảng định dạng ngày tháng trong Oracle".

1. Hàm TO_DATE  trong Oracle

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp và cách sử dụng hàm này nhé.

Cú pháp

TO_DATE( string1 [, format_mask] [, nls_language] )

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

  • string1 là chuỗi cần chuyển, thường nó là một dãy số tự nhiên hoặc một chuỗi có định dạng date sẵn.
  • format_mask không bắt buộc, là kiểu định dạng trả về
  • nls_language không bắt buộc, là ngôn ngữ dùng để chuyển chuỗi string1 về kiểu date

Return

Hàm sẽ trả về giá trị đinhj dạng ngày tháng.

Version

Sử dụng được ở hầu hết các phiên bản mới nhất như:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ chuyển String to Date  trong Oracle

Để hiểu rõ hơn về hàm này thì bạn hãy tham khảo các ví dụ dưới đây nhé, sẽ rất trực quan.

TO_DATE('2003/07/09', 'yyyy/mm/dd')
# Kết quả: date value of July 9, 2003

TO_DATE('070903', 'MMDDYY')
# Kết quả: date value of July 9, 2003

TO_DATE('20020315', 'yyyymmdd')
# Kết quả: date value of Mar 15, 2002

Hoặc bạn có thể chạy thử bằng cách sủ dụng bản dual.

SELECT TO_DATE('2015/05/15 8:30:25', 'YYYY/MM/DD HH:MI:SS')
FROM dual;

Kết quả: 2015/05/15 8:30:25

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top