REACT NATIVE
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

React Native

Danh sách các bài viết trong chuyên mục React Native, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục React Native.

1REACT NATIVE CĂN BẢN
1 React Native là gì? Có nên học React Native không?
2 Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native
3 Các thành phần trong React Native cơ bản nhất
4 Thuộc tính Style trong React Native
5 Layout trong Reat Native với FlexBox
6 FlatList trong React Native
7 Image trong React Native

Bài xem nhiều

Các thành phần trong React Native cơ bản nhất

Các thành phần trong React Native cơ bản nhất

Để làm quen với React Native thì chúng ta sẽ phải hiểu một vài khái…

Image trong React Native

Image trong React Native

Image hỗ trợ việc hiển thị ảnh bằng rất nhiều cách khác nhau bao gồm…

Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native

Cài đặt Expo - Môi trường xây dựng ứng dụng React Native

Cấu trúc thư mục Project Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thư mục của một project…

Layout trong Reat Native với FlexBox

Layout trong Reat Native với FlexBox

Trong một ứng dụng thì giao diện là thứ quan trọng và mất khá nhiều…

FlatList trong React Native

FlatList trong React Native

Content Providers trong Android

Content Providers trong Android

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về content provider trong Android, nó đóng vai…

Fragment trong Android

Fragment trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới trong lập trình…

Thuộc tính Style trong React Native

Thuộc tính Style trong React Native

Component trong một ứng dụng Android

Component trong một ứng dụng Android

Cấu trúc hệ điều hành Android

Cấu trúc hệ điều hành Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cấu trúc của hệ…

Intent Filters trong Android

Intent Filters trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Intent Filter trong Android

Thiết lập môi trường để lập trình Android

Thiết lập môi trường để lập trình Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu học…

Activity trong Android

Activity trong Android

Trong Android, Activity biểu thị một màn hình đơn với giao diện người dùng (UI)…

Broadcast Receiver trong Android

Broadcast Receiver trong Android

Bài này sẽ tìm hiểu Broadcast Receiver trong Android.

Chương trình

Chương trình "Hello World" Android

Bằng cách sử dụng IDE Android Studio (Integrated Development Environment tạm dịch :Môi trường phát…

React Native là gì? Có nên học React Native không?

React Native là gì? Có nên học React Native không?

Explicit Intents trong Android

Explicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một loại Intent mới trong Android đó…

Services trong Android

Services trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Services trong Android.

Implicit Intents trong Android

Implicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Implicit Intent trong Android

Top