CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

View và ViewGroup trong Android

Các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng (UI) trong Android là View, ViewGroupLayout. Từ các thành phần cơ bản đó kết hợp chúng với nhau tạo ra các loại UI phức tạp cho ứng dụng Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên hãy tìm hiểu sơ lược về khái niệm View và View Group trong Android. Chi tiết về chúng thì mình sẽ trình bày ở những bài tiếp theo.

1. Giới thiệu về View và ViewGroup

Trong Android, Layout được sử dụng để xác định giao diện người dùng (UI) cho một ứng dụng hoặc activity và nó bao gồm các thành phần UI sẽ xuất hiện ở giao diện người dùng.

Giao diện người dùng trong ứng dụng được tạo ra bởi các đối tượng ViewViewGroup. Thông thường, các ứng dụng Android sẽ chứa một hoặc nhiều activity và mỗi activity là một màn hình của ứng dụng. Các activity sẽ chứa nhiều UI component và các UI component đó là các instance của lớp con ViewViewGroup.

2. View trong Android

View là một lớp cơ sở của tất cả các UI component trong Android. Ví dụ: lớp EditText được sử dụng để nhập đầu vào từ người dùng trong Android, và là lớp con của View.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đây là một số lớp con phổ biến của View thường được sử dụng trong các ứng dụng Android.

 • TextView
 • EditText
 • Button
 • CheckBox
 • RadioButton
 • ImageButton
 • Progress Bar
 • Spinner

Ngoài ra trong Android còn nhiều lớp con của View nữa.

3. ViewGroup trong Android

ViewGroup là một lớp con của View và nó sẽ hoạt động như một lớp cơ sở cho layouts layouts parameters. ViewGroup sẽ cung cấp một bộ chứa (container) vô hình để chứa các View hoặc ViewGroup khác và để xác định các thuộc tính layout.

Ví dụ: Linear Layout là ViewGroup chứa các UI control như button, textview, v.v. và các layout khác.

Sau đây là một số lớp con phổ biến của ViewGroup thường được sử dụng trong Android.

 • Linear Layout
 • Relative Layout
 • Table Layout
 • Frame Layout
 • Web View
 • List View
 • Grid View

Lớp con của ViewViewGroup đều đóng vai trò quan trọng để tạo ra layout trong ứng dụng Android.

Về cơ bản các thành phần của View và View Group sẽ được trình bày trong series này mình đã liệt kê ở trên. Bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng loại. Click vao bài kế tiếp nhé.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top