CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo trình giả lập Android hoặc Tạo AVD (Thiết bị ảo Android)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo trình giả lập Android để test các ứng dụng trong quá trình phát triển chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thiết bị ảo Android (AVD) là một trình giả lập được sử dụng để sao chép chức năng của điện thoại Android, máy tính bảng, thiết bị đeo Android hoặc TV để chạy các ứng dụng Android trên máy tính cục bộ. Bằng cách sử dụng giao diện trình quản lý AVD trong android studio, chúng ta có thể thiết lập trình giả lập thiết bị ảo Android để chạy thử nghiệm các ứng dụng của chúng ta.

1. Tạo thiết bị ảo Android

Để test ứng dụng Android, chúng ta nên có Thiết bị ảo Android (AVD). Chúng ta có thể tạo thiết bị ảo bằng cách nhấp vào AVD Manager như hiển thị bên dưới.

1 jpg

Khi chúng ta nhấp vào Trình quản lý AVD, cửa sổ mới sẽ mở trong đó nhấp vào Create Virtual Device như dưới đây.

2 png

Bây giờ chọn loại thiết bị cần thiết và Nhấp vào Next để tạo một thiết bị ảo như dưới đây.

3 png

Bây giờ chúng ta cần tải xuống và chọn hình ảnh hệ thống và nhấp vào Next như hiển thị bên dưới.

4 png

Bây giờ hãy xác minh cấu hình của thiết bị ảo Android (AVD) và nhấp vào Finish như hiển thị bên dưới.

5 png

Đây là cách chúng ta cần thêm thiết bị ảo Android (AVD) trong android studio để kiểm tra các ứng dụng Android của chúng ta.

Khi chúng ta đã hoàn tất việc thiết lập thiết bị ảo android trong android studio, hãy tạo ứng dụng mẫu thử trong android studio và chạy ứng dụng bằng trình quản lý AVD.

2. Chạy ứng dụng Android

Để chạy các ứng dụng Android, chúng ta cần nhấp vào nút Run hoặc nhấn Shift + F10 như hiển thị bên dưới.

6 png

Sau khi nhấp vào nút chạy, cửa sổ mới sẽ mở trong đó chọn Thiết bị ảo Android (AVD) và nhấp vào OK như hiển thị bên dưới.

7 png

Đây là cách chúng ta có thể thiết lập trình giả lập thiết bị ảo Android (AVD) trong android studio để sao chép chức năng của các thiết bị Android thực.

Cùng chuyên mục:

Cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android

Cách ẩn thanh tiêu đề và hiển thị toàn màn hình trong Android

Cách dùng file File R.java trong Android

Cách dùng file File R.java trong Android

File AndroidManifest.xml trong Android

File AndroidManifest.xml trong Android

Giới thiệu Dalvik Virtual Machine trong Android  (DVM)

Giới thiệu Dalvik Virtual Machine trong Android (DVM)

FrameLayout trong Android

FrameLayout trong Android

Trong các UI Layout, FrameLayout là loại Layout đơn giản nhất, xem ngay tại đây

TableLayout trong Android

TableLayout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu TalbeLayout trong Android

Relative Layout trong Android

Relative Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu RelativeLayout trong Android

LinearLayout trong Android

LinearLayout trong Android

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các loại layout trong…

UI Layout trong Android

UI Layout trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về UI Layout trong Android

View và ViewGroup trong Android

View và ViewGroup trong Android

Các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng (UI) trong Android…

Intent Filters trong Android

Intent Filters trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Intent Filter trong Android

Explicit Intents trong Android

Explicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một loại Intent mới trong Android đó…

Implicit Intents trong Android

Implicit Intents trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Implicit Intent trong Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Cấu trúc thư mục Project Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc thư mục của một project…

Giới thiệu Intent trong Android

Giới thiệu Intent trong Android

Trong Android, Intent là những tin nhắn không đồng bộ cho phép các component

Fragment trong Android

Fragment trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm mới trong lập trình…

Services trong Android

Services trong Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu Services trong Android.

Broadcast Receiver trong Android

Broadcast Receiver trong Android

Bài này sẽ tìm hiểu Broadcast Receiver trong Android.

Content Providers trong Android

Content Providers trong Android

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về content provider trong Android, nó đóng vai…

Activity trong Android

Activity trong Android

Trong Android, Activity biểu thị một màn hình đơn với giao diện người dùng (UI)…

Top