CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng Toast trong Android

Trong ứng dụng Android, Toast là một thành phần hiển thị một thông báo ngắn và tạm thời trên màn hình. Toast thường được sử dụng để cung cấp các thông tin ngắn gọn cho người dùng, chẳng hạn như cảnh báo lỗi hoặc xác nhận một hành động đã được thực hiện.Trong bài này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng cũng như cách tùy chỉnh Toast trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng Toast trong Android

Để sử dụng Toast trong ứng dụng Android, đầu tiên bạn cần tạo một đối tượng Toast mới bằng cách sử dụng phương thức makeText() của lớp Toast như sau:

Toast.makeText(context, message, duration).show();

Trong đó:

  • context: đối tượng Context của Activity hoặc Fragment hiện tại.
  • message: chuỗi thông báo hiển thị trên Toast.
  • duration: thời lượng hiển thị của Toast. Có thể là Toast.LENGTH_SHORT (2 giây) hoặc Toast.LENGTH_LONG (3,5 giây).

Sau khi tạo đối tượng Toast mới, bạn có thể hiển thị Toast bằng cách gọi phương thức show().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ, để hiển thị một Toast thông báo lỗi ngắn khi người dùng nhập sai thông tin, bạn có thể sử dụng code sau:

Toast.makeText(this, "Thông tin nhập không chính xác!", Toast.LENGTH_SHORT).show();

Tùy chỉnh Toast trong Android

Toast cũng có thể được tùy chỉnh bằng cách sử dụng các phương thức khác nhau của lớp Toast, ví dụ như setGravity() để đặt vị trí hiển thị của Toast trên màn hình, hoặc setView() để đặt một giao diện tùy chỉnh thay vì chuỗi thông báo.

Ví dụ, để hiển thị Toast ở giữa màn hình thay vì ở góc dưới bên phải mặc định, bạn có thể sử dụng code sau:

Toast toast = Toast.makeText(this, "Chào mừng đến với ứng dụng của chúng tôi!", Toast.LENGTH_SHORT);
toast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
toast.show();

Tổng kết

Toast là một thành phần quan trọng trong Android và rất hữu ích để cung cấp các thông báo ngắn gọn cho người dùng. Bằng cách sử dụng các phương thức khác nhau của lớp Toast, bạn có thể tùy chỉnh hiển thị của Toast để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng của mình. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top