CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Menu trong Android

Trong lập trình Android, Menu là một thành phần quan trọng trong giao diện người dùng, giúp cho người dùng có thể tương tác với ứng dụng của bạn bằng cách chọn các tùy chọn, thao tác với các item trong ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Menu trong Android, cách sử dụng và phân tích các thuộc tính của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu Menu trong Android

Menu là một thành phần quan trọng của giao diện người dùng trong Android, thường được sử dụng để cung cấp các tùy chọn cho người dùng, hoặc để hiển thị các thao tác mà người dùng có thể thực hiện trên một item trong ứng dụng. Menu có thể được tạo ra bằng XML hoặc Java code, và thường được hiển thị dưới dạng một hộp thoại popup khi người dùng nhấn vào nút menu trên thiết bị.

menu jpg

Có 3 loại Menu trong Android:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Option Menu: Option Menu (hay Overflow Menu) là một loại menu nằm ở góc phải của ActionBar. Menu này sẽ hiển thị các tùy chọn và lựa chọn cho người dùng khi chúng ta bấm vào biểu tượng ba chấm trên ActionBar.
 • Context Menu: Context Menu là một loại menu xuất hiện khi người dùng nhấn giữ trên một thành phần nhất định, chẳng hạn như một View hoặc một item trong ListView. Context Menu thường chứa các tùy chọn và lựa chọn liên quan đến đối tượng đang được chọn.
 • Popup Menu: Popup Menu là một loại menu mà bạn có thể tạo ra và hiển thị ở bất kỳ vị trí nào trên màn hình. Nó có thể được kích hoạt bằng cách nhấn giữ hoặc bấm vào một View nào đó. Popup Menu thường chứa các tùy chọn và lựa chọn liên quan đến View đó.

Các loại menu này đều có sự khác biệt về cách hiển thị và cách sử dụng, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của ứng dụng của bạn.

2. Các thuộc tính của Menu trong Android

Menu trong Android có các thuộc tính chính như sau:

 • android:id: Định danh duy nhất cho Menu
 • android:title: Tiêu đề của Menu
 • android:icon: Biểu tượng của Menu
 • android:enabled: Xác định trạng thái hoạt động của Menu
 • android:visible: Xác định trạng thái hiển thị của Menu
 • android:orderInCategory: Thứ tự xuất hiện của Menu trong danh sách các Menu khác

3. Cách sử dụng Menu trong Android

Để sử dụng Menu trong Android, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bươc 1: Tạo một file XML cho Menu của bạn trong thư mục res/menu. Ví dụ, tạo một file menu_main.xml với nội dung như sau:

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/action_search"
    android:title="Search"
    android:icon="@drawable/ic_search"
    android:showAsAction="ifRoom" />
  <item
    android:id="@+id/action_settings"
    android:title="Settings"
    android:showAsAction="never" />
</menu>

Trong đó, có hai item: action_searchaction_settings. Item action_search được hiển thị dưới dạng nút trên Action Bar, còn item action_settings được hiển thị dưới dạng một Menu khác.

Bước 2: Override phương thức onCreateOptionsMenu() của Activity để inflate Menu của bạn và hiển thị nó trên Action Bar hoặc bên trong ứng dụng. Ví dụ:

@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
  return true;
}

4. Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Menu trong Android, một thành phần quan trọng giúp người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Chúng ta đã tìm hiểu về các loại Menu, cách tạo và sử dụng chúng trong ứng dụng của mình. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Menu trong Android và cách sử dụng chúng để tạo ra các ứng dụng hấp dẫn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top