CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thiết lập môi trường để lập trình Android

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu học lập trình Android, đó chính là cài đặt phần mềm, môi trường cần thiết để chạy được một ứng dụng Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

I. Hệ điều hành nào có thể lập trình Android?

Tuy là một ứng dụng mobile nhưng bạn có thể lập trình trên máy tính bằng cách sử dụng một trong ba hệ điều hành sau:

  • Microsoft Windows XP trở lên
  • Mac OS X 10.5.8 trở lên
  • Linux có cài GNU C Library 2.7 hoặc mới hơn

Một tin vui nữa là tất cả những công cụ cần thiết để phát triể ứng dụng Android đều miễn phí, được public trên mạng nên bạn dễ dàng tải về. Các phần mềm đó là:

  • Java JDK5 hoặc phiên bản mới hơn
  • Studio Android

Đó là hai thành phần cuối cùng và quan trọng nhất nếu bạn đang làm việc trên máy Windows. Tuy nhiên bạn phải trải qua một bước cấu hình nữa thì mọi thứ mới hoàn chỉnh.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

II. Cài đặt Java Development Kit (JDK)

Bạn có thể tải xuống phiên bản Java JDK mới nhất từ trang Java của Oracle - Java SE. Bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn để cài đặt JDK trong các file đã tải xuống, hãy làm theo các hướng đó để cài đặt và định cấu hình các thiết lập cần thiết nhé. Cuối cùng, thêm biến môi trường PATH và JAVA_HOME để tham chiếu đến thư mục chứa java và javac, điển hình là java_install_dir / binjava_install_dir.

Cách làm: Nếu bạn đang sử dụng Windows và cài đặt JDK trong C: \ jdk1.8.0_102, bạn sẽ phải đặt dòng sau vào tệp C: \ autoexec.bat.

set PATH=C:\jdk1.8.0_102\bin;%PATH%
set JAVA_HOME=C:\jdk1.8.0_102

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Properties, rồi Advanced, rồi Environment Variables. Sau đó, bạn sẽ cập nhật giá trị PATH và nhấn nút OK.

Trên Linux, nếu SDK được cài đặt trong /usr/local/jdk1.8.0_102 và bạn sử dụng C shell, bạn sẽ đặt mã sau vào file .cshrc của mình.

setenv PATH /usr/local/jdk1.8.0_102/bin:$PATH
setenv JAVA_HOME /usr/local/jdk1.8.0_102

Trường hợp bạn đang sử dụng Android Studio thì nó tự động nhận biết nơi mà bạn đã cài đặt Java, nó quả thật rất thông minh.

III. Cài đặt Android IDEs

Android IDEs là những phần mềm giúp bạn lập trình Android nhanh bằng giao diện trực quan.

Có rất nhiều công nghệ - phần mềm có sẵn để phát triển các ứng dụng Android, các công nghệ quen thuộc, chủ yếu sử dụng các công cụ như sau:

  • [Android Studio]
  • [Eclipse IDE] (Deprecated)

Trên là cách thiết lập môi trường để bắt đầu học lập trình Android. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Android Studio để bắt đầu học Android.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top