CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

ProgressBar trong Android

Trong Android, ProgressBar là một thành phần giao diện người dùng rất quan trọng. ProgressBar được sử dụng để hiển thị tiến trình của một tác vụ đang được thực hiện trên ứng dụng. Trong bài viết này, freetuts sẽ giới thiệu, phân tích các thuộc tính và cách sử dụng ProgressBar trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu ProgressBar trong Android

ProgressBar là một thành phần giao diện người dùng trong Android được sử dụng để hiển thị tiến trình của một tác vụ đang được thực thi trong ứng dụng. ProgressBar thường được sử dụng để cho phép người dùng biết được tình trạng của các tác vụ đang được thực thi, và có thể giúp cho người dùng đợi cho đến khi tác vụ hoàn thành.Khi tác vụ hoàn thành, ProgressBar sẽ ẩn đi và cho phép người dùng tiếp tục tương tác với ứng dụng.

circular android material design progress png

Chức năng của ProgressBar là cho phép người dùng biết được tiến trình của các tác vụ đang được thực hiện trong ứng dụng. ProgressBar có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình của các tác vụ bất đồng bộ như tải xuống dữ liệu, xử lý dữ liệu, và các tác vụ khác. Ngoài ra, ProgressBar cũng có thể được sử dụng để hiển thị tiến trình của các tác vụ đồng bộ như thao tác với cơ sở dữ liệu hoặc các tác vụ tính toán khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Các thuộc tính của ProgressBar trong Android

Dưới đây là các thuộc tính cơ bản của ProgressBar trong Android:

 • android:id: Định danh duy nhất của thành phần ProgressBar.
 • android:layout_widthandroid:layout_height: Xác định chiều rộng và chiều cao của thành phần.
 • android:indeterminate: Xác định xem ProgressBar có hiển thị dạng không xác định (vô hạn) hay không. Nếu giá trị của thuộc tính này là true, ProgressBar sẽ hiển thị dạng không xác định, nếu không nó sẽ hiển thị dạng xác định (có giá trị thực).
 • android:max: Xác định giá trị tối đa mà ProgressBar có thể đạt được.
 • android:progress: Xác định giá trị hiện tại của ProgressBar.
 • android:progressDrawable: Xác định hình dạng của ProgressBar.

Để tìm hiểu sâu hơn về ProgressBar thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng nó.

3. Cách sử dụng ProgressBar trong Android

Để sử dụng ProgressBar trong Android, ta có thể sử dụng thành phần ProgressBar trong file layout XML hoặc tạo ProgressBar bằng code Java.v

 • Trong file layout XML, ta có thể sử dụng thuộc tính android:indeterminate để xác định ProgressBar hiển thị dạng không xác định hoặc sử dụng thuộc tính android:progress để xác định giá trị hiện tại của ProgressBar.
 • Nếu sử dụng ProgressBar bằng code Java, ta có thể sử dụng phương thức setIndeterminate() để đặt ProgressBar dạng không xác định hoặc sử dụng phương thức setProgress() để đặt giá trị hiện tại của ProgressBar.

Ví dụ minh họa: Sử dụng ProgressBar để hiển thị tiến trình tải dữ liệu từ mạng.Chúng ta sẽ khai báo ProgressBar trong file xml. Khi tải dữ liệu, ProgressBar sẽ hiển thị giá trị tăng dần từ 0 đến 100%. Trong code Java, ta có thể sử dụng phương thức setProgress() để đặt giá trị tiến trình tải dữ liệu. Code của từng phần như sau.

Trong file xml:

<ProgressBar
  android:id="@+id/progress_bar"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:max="100"
  android:progress="0" />

Trong file java:

ProgressBar progressBar = findViewById(R.id.progress_bar);
progressBar.setProgress(50);

Các bạn có thể tự tìm hiểu thêm về một số ví dụ khác về ProgressBar trong Android.

4. Tổng Kết

Trong bài viết này freetuts đã giới thiệu, phân tích các thuộc tính và cách sử dụng ProgressBar trong Android. ProgressBar là một thành phần rất hữu ích để hiển thị tiến trình của các tác vụ trong ứng dụng Android và có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Vậy nên đây là một tiện ích được nhiều lập trình viên thêm vào dự án của mình làm cho trải nghiệm người dùng thân thiện và tốt hơn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top