CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình "Hello World" Android

Trong bài này chúng ta sẽ học cách code Android thông qua chương trình Hello World, thông qua ứng dụng Hello World Android này bạn sẽ hiểu cách code và chạy ứng dụng android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bằng cách sử dụng IDE Android Studio (Integrated Development Environment tạm dịch :Môi trường phát triển tích hợp), chúng ta có thể triển khai các ứng dụng Android dựa trên yêu cầu của chúng ta.

I. Thiết lập môi trường phát triển Android

Để triển khai app android hello world, trước tiên chúng ta cần thiết lập môi trường phát triển bằng cách sử dụng IDE Android Studio được Google cung cấp miễn phí cho các nhà phát triển Android. Trong trường hợp nếu bạn không biết cách thiết lập, hãy làm theo từng bước hướng dẫn Cài đặt Môi trường Android .

Khi chúng ta hoàn tất cài đặt Android Studio, hãy mở android studio và điều đó sẽ giống như hiển thị bên dưới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

android studio after installation welcome window png

Ở đây chúng ta sẽ chọn New Project bởi vì chúng ta chưa có bất kỳ dự án nào và chúng ta cần tạo một dự án mới.

Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn Import nếu chúng ta muốn nhập dự án từ bất kỳ cách nào khác, ví dụ: dự án Eclipse vào Android Studio. Android Studio sẽ chuyển đổi dự án Eclipse thành dự án Android Studio, thêm các tệp cấu hình cần thiết cho chúng ta.

Nếu chúng ta chọn Open Project từ danh sách các tùy chọn, chúng ta có thể mở các dự án được tạo bằng Android Studio hoặc IntelliJ IDEA.

Với tùy chọn Check out from Version Control,chúng ta có thể kiểm tra một bản sao của dự án dưới sự kiểm soát phiên bản. Đây là một cách tuyệt vời để nhanh chóng bắt kịp tốc độ với một dự án hiện có.

Để bắt đầu, chọn New Project từ danh sách các tùy chọn. Điều này sẽ cho chúng ta thấy một danh sách các tùy chọn để cấu hình dự án mới của chúng ta.

Khi chúng ta nhấp vào New Project từ tùy chọn trên, màn hình tiếp theo sẽ mở như hình dưới, ở đó chúng ta phải điền đến tên dự án ở mục Application name, tên miền công ty ở mục Company domain và vị trí dự án của chúng ta ở mục Project location (đường dẫn chính nơi ứng dụng này sẽ được lưu). Tên gói Package name sẽ được tạo tự động khi chúng ta tạo dự án trong Android Studio.

android hello world program app name png

Sau khi nhập tất cả các chi tiết, chúng ta nhấp vào nút Next, một màn hình khác sẽ xuất hiện nơi chúng ta đã chọn các nền tảng và mục tiêu SDK khác nhau như được hiển thị bên dưới dựa trên yêu cầu của chúng ta.

android select target device type png

Ở đây, chúng ta cần chọn loại Nền tảng mà chúng ta sẽ sử dụng để phát triển Ứng dụng. Nếu chúng ta Phone and Tablet, sau đó nó sẽ hiển thị cho nó phiên bản API và SDK khác nhau và tương tự với các loại khác. Nếu chúng ta chọn Wear, thì nó sẽ hiển thị các phiên bản API API và SDK như dưới đây.

android hello world wear target device options png

Trong trường hợp nếu chúng ta chọn TV, thì nó sẽ hiển thị cho nó các phiên bản API API và SDK như dưới đây.

android hello world tv target device options png

Wear: Chúng ta sử dụng tùy chọn này cho Đồng hồ Android mà chúng ta có thể đeo trên tay và sử dụng chức năng tương tự như chúng ta làm với các thiết bị Android. Bạn có thể gọi, đặt báo thức, chụp ảnh và nhiều thứ khác một cách dễ dàng.

TV: Chúng ta sử dụng tùy chọn này cho SmartIPTV rất phổ biến hiện nay. Chúng ta có thể xem các kênh yêu thích của mình như chúng ta thấy trong Ti vi tại nhà và thực hiện các thay đổi trong kênh một cách dễ dàng.

Ở đây chúng ta sẽ triển khai ứng dụng cho điện thoại và máy tính bảng, vì vậy chúng ta đã chọn tùy chọn Phone and Tablet và nhấp vào Next và nó sẽ cài đặt các thành phần bắt buộc như được hiển thị bên dưới.

android hello world app after installing components png

Bây giờ bấm vào Next để chọn Activity cụ thể cho yêu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta sẽ chọn Empty Activity, thì nó sẽ hiển thị Activity trống trong bố cục của chúng ta. Trong trường hợp nếu chúng ta chọn các tùy chọn khác, thì nó sẽ hiển thị Activity mà chúng ta đã chọn. Ở đây chúng ta đang chọn Empty Activity như dưới đây

.android hello world select empty activity png

Sau khi chọn Activity cho ứng dụng của chúng ta, thì chúng ta nhấp vào nút Next và nó sẽ đưa bạn đến màn hình tiếp theo như hình bên dưới.android hello world app select activity png

Ở đây chúng ta có thể thấy rằng Activity là EmptyActivity mà chúng ta đã chọn trong phần trước và tên tệp java là MainActivity. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho bước cuối cùng, chỉ cần nhấp vào nút Finish và nó sẽ đưa bạn đến trang Chính nơi chúng ta phải thực hiện coding và tạo các layout mới ở đó.

Sau khi nhấp vào Finish, chúng ta sẽ được trình bày với giao diện người dùng của Android Studio với trình Explorer của dự án ở bên trái và không gian làm việc ở bên phải như hiển thị bên dưới.

android hello world app after installing components 1 png

II. Tìm hiểu ứng dụng Hello World Android

Để biết thêm về các thư mục trong ứng dụng Android, hãy xem phần Cấu trúc thư mục ứng dụng Android này. Sau đây là các tệp quan trọng mà chúng ta cần để xây dựng ứng dụng của mình trong studio android.

1. File Android Layout (activity_main.xml)

Giao diện người dùng của ứng dụng của chúng ta sẽ được thiết kế trong tệp này và nó sẽ chứa các chế độ Design và Text. Tệp activity_main.xml sẽ tồn tại trong thư mục layouts và cấu trúc của tệp activity_main.xml trong chế độ Design như dưới đây.

android hello world app layout xml file png

Chúng ta có thể thực hiện một sửa đổi thiết kế bắt buộc trong tệp activity_main.xml bằng cách sử dụng các chế độ Design hoặc Text. Nếu chúng ta chuyển sang chế độ Text, tệp activity_main.xml sẽ chứa một mã như dưới đây.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="com.tutlane.helloworld.MainActivity">
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

2. File Android Main Activity (MainActivity.java)

File activity chính trong ứng dụng Android là MainActivity.java và nó sẽ tồn tại trong thư mục java. Tệp MainActivity.java sẽ chứa mã java để xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến ứng dụng của chúng ta.

Sau đây là code mặc định của tệp MainActivity.java được tạo bởi ứng dụng HelloWorld của chúng ta.

package com.tutlane.helloworld;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }
}

3. File Android Manifest (AndroidManifest.xml)

Nói chung, ứng dụng của chúng ta sẽ chứa nhiều activity và chúng ta cần xác định tất cả các activity đó trong tệp AndroidManifest.xml. Trong tệp manifest của chúng ta, chúng ta cần đề cập đến activity chính cho ứng dụng của mình bằng cách sử dụng các thuộc tính thể loại MAIN và LAUNCHER trong các intent filters (<intent-filter>). Trong trường hợp nếu chúng ta không đề cập đến hành động MAIN hoặc danh mục LAUNCHER cho hoạt động chính, biểu tượng ứng dụng của chúng ta sẽ không xuất hiện trong danh sách các ứng dụng trên màn hình chính.

Sau đây là mã mặc định của tệp AndroidManifest.xml được tạo bởi ứng dụng HelloWorld của chúng ta.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.tutlane.helloworld" >
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity android:name=".MainActivity" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

4. Khởi chạy App Android Hello World

Để chạy các ứng dụng Android, chúng ta cần nhấp vào nút Run hoặc nhấn Shift + F10 như hiển thị bên dưới.

android run application using run button png

Sau khi nhấp vào nút Run, cửa sổ mới sẽ mở trong đó chọn Thiết bị ảo Android (AVD)và nhấp vào OK như hiển thị bên dưới.

android hello world app select installed avd device png

Trong trường hợp nếu bạn không thể thấy bất kỳ thiết bị ảo nào, thì bạn cần tạo thiết bị ảo để chạy ứng dụng của mình( xem bài viết Cài đặt thiết bị ảo Android này) ( chèn link bài viết mới) .

Bây giờ ứng dụng android hello world của chúng ta sẽ hiển thị kết quả như hiển thị bên dưới

android hello world app example result png

Trong tệp AndroidManifest.xml của chúng ta, chúng ta đã đề cập đến các thuộc tính MAIN action và LAUNCHER category cho tệp activity chính của chúng ta, do đó biểu tượng ứng dụng của chúng ta trong danh sách màn hình chính của các ứng dụng sẽ trông như dưới đây.

android hello world app in home screen list of apps png

Đây là cách chúng ta có thể tạo một ứng dụng trong Android và thực thi các ứng dụng dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng ListView trong Android

Cách dùng ListView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

Top