CĂN BẢN
INTENTS
GIAO DIỆN
CÁC KHÁI NIỆM
VÍ DỤ
TÀI LIỆU
HỌC LẬP TRÌNH ANDROID
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách dùng ListView trong Android

ListView là một thành phần quan trọng trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android. Nó cho phép người dùng xem danh sách các mục và tương tác với chúng một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích và đưa ra ví dụ về cách sử dụng ListView trong Android.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Giới thiệu về ListView trong Android

ListView là một thành phần của giao diện người dùng Android, cho phép hiển thị danh sách các mục trên màn hình. Mỗi mục trong danh sách được hiển thị dưới dạng một item view, và người dùng có thể tương tác với chúng bằng cách nhấn vào để chọn hoặc thực hiện các hành động khác. ListView cung cấp cho lập trình viên nhiều tính năng hữu ích, cho phép tùy chỉnh và điều khiển việc hiển thị các mục trong danh sách.

listview jpg

2. Phân tích ListView trong Android

ListView cho phép hiển thị danh sách các mục theo nhiều cách khác nhau. Một số cách phổ biến để hiển thị danh sách bao gồm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Hiển thị danh sách dạng Text: Đây là cách đơn giản nhất để hiển thị danh sách trong ListView. Mỗi item view được hiển thị dưới dạng một chuỗi văn bản.
 • Hiển thị danh sách dạng icon: Trong trường hợp này, mỗi item view được hiển thị dưới dạng một biểu tượng hoặc hình ảnh.
 • Hiển thị danh sách dạng Custom: Cách hiển thị danh sách này cho phép lập trình viên tùy chỉnh item view theo ý muốn. Ví dụ, các item view có thể chứa nhiều phần tử, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu tượng và nút.

3. Ví dụ về sử dụng ListView trong Android

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng ListView trong Android để hiển thị danh sách các mục dạng Text:

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <ListView
    android:id="@+id/list_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>

Trong layout này, chúng ta sử dụng LinearLayout để bố trí ListView, được đặt tên là list_view. ListView có chiều rộng khớp với parent và chiều cao tự động điều chỉnh theo số lượng phần tử trong danh sách.

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  ListView listView;
  String[] danhSach = {"Món ăn 1", "Món ăn 2", "Món ăn 3", "Món ăn 4", "Món ăn 5", "Món ăn 6", "Món ăn 7", "Món ăn 8", "Món ăn 9", "Món ăn 10"};
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    listView = findViewById(R.id.listView);
    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this,  android.R.layout.simple_list_item_1,danhSach);
    listView.setAdapter(adapter);
    listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int i, long l) {
  Toast.makeText(getApplicationContext(), danhSach[i], Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
  });
 }
}


Trong ví dụ này, chúng ta tạo một danh sách các món ăn và sử dụng ArrayAdapter để hiển thị chúng trong ListView. Sau đó, chúng ta gắn một OnItemClickListener để xử lý sự kiện nhấn vào một item view trong danh sách. Khi người dùng nhấn vào một item view, chúng ta sử dụng Toast để hiển thị tên món ăn tương ứng.

4. Kết luận

ListView là một thành phần quan trọng trong phát triển ứng dụng di động trên nền tảng Android. Nó cho phép người dùng xem danh sách các mục và tương tác với chúng một cách dễ dàng. Trên đây là giới thiệu, phân tích và đưa ra ví dụ về cách sử dụng ListView trong Android. Việc sử dụng ListView cùng các tính năng tùy chỉnh có sẵn giúp lập trình viên tạo ra các ứng dụng di động đa dạng và linh hoạt.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

Tìm hiểu về vòng đời của Activity trong Android

AlarmManager trong Android

AlarmManager trong Android

Menu trong Android

Menu trong Android

Fragments trong Android

Fragments trong Android

SearchView trong Android

SearchView trong Android

TabLayout trong Android

TabLayout trong Android

ViewStub trong Android

ViewStub trong Android

Image Slider trong Android

Image Slider trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

Trình chuyển đổi hình ảnh (Image Switcher) trong Android

ScrollView trong Android

ScrollView trong Android

ProgressBar trong Android

ProgressBar trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Đồng hồ Analog và đồng hồ kỹ thuật số trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng TimePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng DatePicker trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng SeekBar trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng WebView trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

Cách dùng RatingBar trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

AutoCompleteTextView trong Android

Spinner trong Android

Spinner trong Android

AlertDialog trong Android

AlertDialog trong Android

Top