HỌC GIT
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Git | Git toàn tập

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Git | Git toàn tập, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học Git.

Git là một công cụ quản trị version rất nổi tiếng hiện nay, thậm chí bây giờ các nhà tuyển dụng còn đưa Git vào giống như một tiêu chuẩn khi tuyển dụng, vì vậy việc nắm bắt công cụ này là điều bắt buộc với các lập trình viên.

Nhằm giúp các bạn dễ dàng tiếp cận Git hơn thì trong chuyên mục học git này mình sẽ trình bày tất cả kiến thức liên quan, từ Git căn bản cho đến Github hay Gitlab, hy vọng series sẽ hữu ích với các bạn.

1GIT CĂN BẢN
Tổng quan
1 Git - Cài đặt Git trên Windows
2 Git - Cấu hình username và email
3 Git - thao tác thư mục
4 Git - Tạo Repository
Làm việc Branch
5 Git - Branch là gì? Branch master
6 Git - Lệnh tạo Branch
7 Git - Lệnh checkout branch
8 Git - Commit căn bản
9 Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict
10 Git - Xóa local branch
Tìm hiểu Commit
11 Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified
12 Git - Mô hình dữ liệu kho chứa
13 Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng
14 Git - Stash trở về trạng thái ban đầu
15 Git - Phân nhánh với Rebase
Làm việc với remote
16 Git - Thêm remote Repository
17 Git - Xóa remote repository
18 Git - Đổi tên remote repository
19 Git - Push data lên remote Repository
20 Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store
2GITHUB CĂN BẢN
Căn bản
1 Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.
2 Cách sử dụng các lệnh GitHub
3 Tạo remote repository trên Github
4 Push data lên Github
Nâng cao

Bài xem nhiều

Top