Học Git | Git toàn tập

Git là một công cụ quản trị version rất nổi tiếng hiện nay, thậm chí bây giờ các nhà tuyển dụng còn đưa Git vào giống như một tiêu chuẩn khi tuyển dụng, vì vậy việc nắm bắt công cụ này là điều bắt buộc với các lập trình viên.

Nhằm giúp các bạn dễ dàng tiếp cận Git hơn thì trong chuyên mục học git này mình sẽ trình bày tất cả kiến thức liên quan, từ Git căn bản cho đến Github hay Gitlab, hy vọng series sẽ hữu ích với các bạn.