TỔNG QUAN
LÀM VIỆC BRANCH
TÌM HIỂU COMMIT
LÀM VIỆC VỚI REMOTE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Git - Push data lên remote Repository

Nếu bạn là leader và bạn khởi động cho dự án thì công việc đầu tiên là chọn công nghệ sử dụng cho dự án, sau đó tạo bộ khung và đẩy lên remote repo. Còn nếu bạn là thành viên của một dự án thì công việc đầu tiên là lấy mã nguồn trên remote về local để thực hiện các công việc, sau đó commit lên remote.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đẩy mã nguồn từ local lên remote trước, còn cách clone từ remote về local thì sẽ trình bày ở một bài khác.

1. Đẩy mới một branch lên remote

Nếu bạn đang khởi động cho dự án thì công việc đầu tiên là thêm remote repository, sau đó thực hiện đẩy branch tại local lên remote bằng lệnh sau.

$ git push --set-upstream [remote] [branch]

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

  • remote là tên của remote mà bạn đã đặt tại bước thêm remote
  • branch là branch mà bạn muốn đẩy lên, thường thì ta sẽ chọn branch master

Khi bạn thực hiện lệnh này thì git bash sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin usernamepassword, đây chính là thông tin mà bạn đăng nhập vào remote server. Như trong ví dụ dưới đây mình sẽ nhập thông tin tài khoản github của mình vì server remote mình chọn là github.

$ git push --set-upstream freetuts master

Sau khi lệnh này thực hiện thành công thì mọi dữ liệu trên local của bạn sẽ được đẩy lên remote, và trên remote cũng sẽ tạo một branch giống tên branch mà bạn đã thiết lập.

2. Đẩy commit với lệnh git push

Sau khi thiết lập với lệnh git push --set-upstream thì trên remote đã có một branch và toàn bộ mã nguồn, vì vậy các thao tác tiếp theo bạn chỉ cần sử dụng lệnh push bình thường. Mỗi lần push nó sẻ hỏi mật khẩu, tuy nhiên bạn đừng lo lắng quá vì bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách lưu mật khẩu để nó bỏ qua bước này.

$ git push

Câu hỏi đặt ra là lệnh này sẽ đẩy lên branch nào? Đương nhiên là nó sẽ đẩy lên branch tương đồng với nhau, nghĩa là nếu ở local bạn đang ở branch master thì khi push lên nó sẽ áp cho branch master trên remote.

Giả sử bạn tạo mới một branch và checkout sang branch đó tại local, lúc này trên remote sẽ không tồn tại branch này, vậy làm sao để thực hiện thao tác push? Lúc này thay vì sử dụng lệnh push thì bạn sử dụng lệnh sau:

$ git push --set-upstream <remote> <branch_name>

Ví dụ: Tạo mới branch cuong và thực hiện đẩy nó lên remote repo.

$ git push --set-upstream freetuts cuong

3. Lời kết

Như vậy thông qua bài này mình đã hướng dẫn các bạn cách đẩy dữ liệu lên remote server bằng lệnh push, bên cạnh đó cũng đề cập tới lệnh --set-upstream dùng để đẩy mới một branch lên remote server.

Cùng chuyên mục:

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Tạo và quản lý nhánh (branch) trong GitHub.

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Cách sử dụng các lệnh GitHub

Push data lên Github

Push data lên Github

Mình sẽ không viết cách clone source từ github về mà sẽ trình bày cách…

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Git - Lưu thông tin đăng nhập với credential store

Khi bạn thực hiện bất kì thao tác nào liên quan đến remote thì bắt…

Tạo remote repository trên Github

Tạo remote repository trên Github

Như trong bài giới thiệu series thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu…

Git - Đổi tên remote repository

Git - Đổi tên remote repository

Nếu bạn đã lỡ đặt tên cho remote không đúng thì có thể sử dụng…

Git - Xóa remote repository

Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã…

Git - Thêm remote Repository

Git - Thêm remote Repository

Để làm việc với remote thì ban phải có server và cài đặt git remote…

Git - Xóa local branch

Git - Xóa local branch

Thông thường mỗi một nhiệm vụ chúng ta sẽ làm việc trên một branch khác…

Git - Phân nhánh với Rebase

Git - Phân nhánh với Rebase

Trong Git, có hai cách để trộn hai nhánh với nhau đó là sử dụng…

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Git - Stash trở về trạng thái ban đầu

Trong bài này mình sẽ nói về lệnh $ git stash, đây là lệnh dùng…

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Git - Amend, thay đổi commit cuối cùng

Trong một số trường hợp bạn commit nhưng bị quên add một số file nào…

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Git - Mô hình dữ liệu kho chứa

Ở các chương trước mình đã giới thiệu một số lệnh làm việc với branch…

Git -  Ba trạng thái Committed  Staged Modified

Git - Ba trạng thái Committed Staged Modified

Trong bài này chúng ta cùng thảo luận đến ba trạng thái của Git, đây…

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Git - Lệnh merge branch - Xử lý conflict

Merge branch tức là bạn gộp hai branch lại với nhau, thao tác này thường…

Git - Commit căn bản

Git - Commit căn bản

Trước khi chuyển đổi sang branch khác thì bạn nên lưu lại tất cả những…

Git - Lệnh checkout branch

Git - Lệnh checkout branch

Nếu chúng ta làm việc trên nhiều branch thì phải thực hiện thao tác chuyển…

Git - Lệnh tạo Branch

Git - Lệnh tạo Branch

Như mình đã trình bày ở bài trước khi làm việc nhóm thì leader sẽ…

Git - Branch là gì? Branch master

Git - Branch là gì? Branch master

Khi làm việc với Git bắt buộc chúng ta phải thông qua branch, nhưng chúng…

Git - Tạo Repository

Git - Tạo Repository

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khái niệm Repository là gì và…

Top