Home > Học Git > Git căn bản > Git - thao tác thư mục
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Git - thao tác thư mục

Để sử dụng Git nhuần nhuyễn thì đòi hỏi bạn phải có kỹ năng thao tác với các thư mục như: di chuyển giữa các thư mục, tạo một thư mục, xem danh sách thư mục ... Bản chất của Git là thực hiện lệnh thông qua màn hình console nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng các lệnh console của Windows trong Git.

1. Các lệnh hay dùng

Sau đây là các lệnh thường dùng khi sử dụng Git.

# Di chuyển tới một thư mục

Di chuyển tới một thư mục bất kì.

cd duong_dan_toi_thu_muc

Giả sử bạn đang ở thư mục D:/freetuts, lúc này bạn muốn di chuyển tới folder git trong thư mục freetuts thì làm như sau:

cd git

Code đổi ổ đĩa.

cd /TenODia

Lùi 1 cấp so với folder hiện tại.

cd ..

Để đến thư mục của User trên Windows thì ta dùng cú pháp sau, đây là thư mục nằm trong ổ C:\Users\TenUser.

cd ~

# Xem danh sách file và folder

Để xem danh sách các file và folder nằm trong thư mục thì ta dùng lệnh sau.

ls DuongDanToiFolder

Nếu bạn không truyền đường dẫn tới folder thì nó sẽ lấy folder hiện tại.

# Tạo mới folder

Để tạo mới folder thì bạn sử dụng cú pháp sau.

mkdir DuongDanToiFolder

Nếu bạn chỉ nhập tên folder thì hệ thống sẽ tạo ngay tại thư mục đang đứng.

# Xóa folder

Để xóa folder thì bạn sử dụng cú pháp sau.

rmdir DuongDanToiFolder

Nếu bạn chỉ nhập tên folder thì hệ thống sẽ xóa folder nằm trong thư mục đang đứng.

# Xem đường dẫn thư mục hiện tại

Để xem thông tin đường dẫn tuyệt đối của thư mục hiện tại thì bạn dùng lệnh sau.

pwd

2. Một ví dụ tổng hợp

Sau đây là một ví dụ tổng hợp về cách sử dụng các lệnh trên.

Code
# Di chuyển tới ổ F
cd /f

# Tạo thư mục freetuts
mkdir freetuts

# Tạo thư mục git
mkdir git

# Xem danh sách file và folder trong ổ f
ls

# Xóa thư mục git
rmdir git

# Di chuyển tới ổ E
cd /e

# Tạo thư mục TheHalfHeart
mkdir TheHalfHeart

3. Lời kết

Như vây là mình đã giới thiệu xong một số lệnh di chuyển thư mục thường dùng khi làm việc với git, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn. Bài tiếp theo mình sẽ nói về cách tạo Repository.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP