Git - Xóa remote repository

Trường hợp bạn đã thêm một remote repo nhưng sau đó bạn nhận thấy đã thêm nhầm link, hoặc bạn muốn xóa nó để thêm một remote khác thì có thể sử dụng lệnh xóa remote của git.

1. Remove remote repository

Để xóa một remote thì bạn sử dụng cú pháp sau:

$ git remote rm remote_name

Trong đó remote_name là tên mà bạn đã đặt lúc thêm remote.

Ví dụ: Xóa remote freetuts 

$ git remote rm freetuts

2. Vấn đề gặp phải khi xóa

Nếu bạn xóa một remote không tồn tại thì sẽ xuất hiện lỗi "fatal: No such remote: remote_name". Ví dụ mình xóa remote freetuts_cuong nhưng remote này không hề tồn tại nên sẽ nhận được thông báo lỗi là "fatal: No such remote: freetuts_cuong".

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt )

XEM

BÌNH LUẬN

Đặt câu hỏi: Hãy tham gia vào group học lập trình web để tham gia thảo luận và đặt câu hỏi, với hơn 20.000 thành viên hiện đang hoạt động tại group này. Ngoài ra bạn cũng có thể đặt câu hỏi nếu cần tư vấn về các vấn đề như định hướng nghề nghiệp, những khó khăn trong quá trình học tập.

Hỗ trợ việc làm: Hãy tham gia vào group việc làm công nghệ thông tin để tìm và đăng tuyển lập trình viên. Hy vọng đây sẽ là nơi tìm kiếm việc làm lý tưởng cho bạn và nhà tuyển dụng.