PASCAL
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học Pascal

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học Pascal, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Pascal.

Trong chuyên mục này bạn sẽ được học pascal thông qua những bài viết chi tiết nhất của các tác giả. Hãy ủng hộ và theo dõi các bài viết nhé.

Pascal là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong giáo dục. Trước đây ở các trường đại học cũng đưa pascal vào làm môn học lập trình căn bản, nhưng bây giờ họ đã thay thế bằng ngôn ngữ khác cao cấp hơn đó là C/C++.

Đối với phổ thông thì trong tin học lớp 12 sẽ được học phần lập trình cơ bản, tại đây sẽ sử dụng pascal làm ngôn ngữ dạy học chính. Vì vậy trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp - chia sẻ tất cả những kiến thức liên quan đến Pascal.

1PASCAL CĂN BẢN
Mở đầu
1 Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí
2 Viết chương trình Hello World với Pascal
3 Cấu trúc chương trình Pascal
Căn bản
4 Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal
5 Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal
6 Hằng (const) trong Pascal
7 Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal
8 Toán tử trong Pascal
9 Các lệnh OUTPUT trong Pascal
10 Lệnh read và readln trong Pascal
11 Khối lệnh begin .. end trong Pascal
Lệnh rẻ nhánh
12 Lệnh If .. Then trong Pascal
13 Lệnh CASE trong Pascal
Vòng lặp
14 Vòng lặp For .. Do trong Pascal
15 Vòng lặp while trong Pascal
16 Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal
17 Lệnh Break trong Pascal
18 Lệnh Continue trong Pascal
19 Lệnh Goto trong Pascal
Nâng cao
20 Tạo function trong Pascal

Bài xem nhiều

Top