SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình C++ để tính tổng các phần tử trong mảng sử dụng hàm và con trỏ. Với bài tập này các bạn sẽ làm quen được với con trỏ, và tìm hiểu xem cách hoạt động của nó như thế nào.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để tìm ra tổng các phần tử mảng:

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 1. Sử dụng đệ quy
 2. Sử dụng con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm

Chương trình này gọi hàm do người dùng định nghĩa sum_array_elements () và hàm gọi chính nó theo cách đệ quy. Ở đây mình đã mã hóa các phần tử mảng nhưng nếu bạn muốn người dùng nhập các giá trị, bạn có thể sử dụng hàm for loop và cin, giống như cách mình đã làm trong phần tiếp theo (Cách 2: Sử dụng con trỏ) của bài đăng này.

#include <iostream>
using namespace std;
int sum_array_elements( int arr[], int n ) {
  if (n < 0) {
   return 0;
  } else{
   return arr[n] + sum_array_elements(arr, n-1);
  }
}
int main()
{
  int array[] = {1,2,3,4,5,6,7};
  int sum;
  sum = sum_array_elements(array,6);
  cout<<"Tổng các phần tử trong mảng là: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong ptu trong mang JPG

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng con trỏ

Ở đây mình đã thiết lập con trỏ đến địa chỉ cơ sở của mảng và sau đó chúng tôi sẽ tăng con trỏ và sử dụng toán tử * để lấy và tổng hợp các giá trị của tất cả các phần tử mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int array[5];
  int i,sum=0;
  int *ptr;
  cout<<"Nhập vào giá trị phần tử trong mảng (gồm 5 giá trị nguyên) : \n";
  for(i=0;i<5;i++)
   cin>>array[i];
  ptr = array;
  for(i=0;i<5;i++) 
  {
   sum = sum + *ptr;
   ptr++;
  }
  cout<<"Tổng của các phần tử: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong ptu trong mang1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính tổng các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top