SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình C++ để tính tổng các phần tử trong mảng sử dụng hàm và con trỏ. Với bài tập này các bạn sẽ làm quen được với con trỏ, và tìm hiểu xem cách hoạt động của nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để tìm ra tổng các phần tử mảng:

 1. Sử dụng đệ quy
 2. Sử dụng con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm

Chương trình này gọi hàm do người dùng định nghĩa sum_array_elements () và hàm gọi chính nó theo cách đệ quy. Ở đây mình đã mã hóa các phần tử mảng nhưng nếu bạn muốn người dùng nhập các giá trị, bạn có thể sử dụng hàm for loop và cin, giống như cách mình đã làm trong phần tiếp theo (Cách 2: Sử dụng con trỏ) của bài đăng này.

#include <iostream>
using namespace std;
int sum_array_elements( int arr[], int n ) {
  if (n < 0) {
   return 0;
  } else{
   return arr[n] + sum_array_elements(arr, n-1);
  }
}
int main()
{
  int array[] = {1,2,3,4,5,6,7};
  int sum;
  sum = sum_array_elements(array,6);
  cout<<"Tổng các phần tử trong mảng là: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tong ptu trong mang JPG

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng con trỏ

Ở đây mình đã thiết lập con trỏ đến địa chỉ cơ sở của mảng và sau đó chúng tôi sẽ tăng con trỏ và sử dụng toán tử * để lấy và tổng hợp các giá trị của tất cả các phần tử mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int array[5];
  int i,sum=0;
  int *ptr;
  cout<<"Nhập vào giá trị phần tử trong mảng (gồm 5 giá trị nguyên) : \n";
  for(i=0;i<5;i++)
   cin>>array[i];
  ptr = array;
  for(i=0;i<5;i++) 
  {
   sum = sum + *ptr;
   ptr++;
  }
  cout<<"Tổng của các phần tử: "<<sum;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong ptu trong mang1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tính tổng các phần tử trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top