SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Qua bài tập này các bạn sẽ hiểu được cách tính của chỉnh hợp P như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chỉnh hợp P có thể được biểu diễn dưới dạng P (n, r). Công thức của P (n, r) là:

n! / (n - r)!

Ví dụ P (6, 2) = 6! / (6-2)! => 720/24 = 30.

Chương trình C++ để tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P.

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm fact() để thực hiện công việc tính toán P như công thức ở trên. Tiếp đến sẽ tạo hàm main() để yêu cầu người dùng nhập vào số n và r, rồi gọi hàm fact() để thực hiện tính toán với hai số mà người dùng vừa nhập vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int fact(int num);
int main()
{
   int n, r, npr_var;
 
  cout<<"Nhập vào bắt đầu r: ";
  cin>>r;
  cout<<"\nNhập vào số kết thúc n: ";
  cin>>n;
  
  npr_var = fact(n) / fact(n - r);
  cout<<"Giá trị của P("<<n<<","<<r<<") là: "<<npr_var;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fact(int num)
{
  int k = 1, i;
  // factorial of 0 is 1
  if (num == 0)
  {
    return(k);
  }
  else
  {
    for (i = 1; i <= num; i++)
  {
      k = k * i;
	}
  }
  return(k);
}

Kết quả của chương trình sau khi chạy:

so rpn trong c 2B 2B JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính toán và in giá trị của chỉnh hợp P. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top