SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn luyện tập về vòng lăp For, While.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tìm tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy hai chương trình C để tính tổng các số tự nhiên. Trong chương trình C đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tìm tổng và trong chương trình thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tương tự bằng cách sử dụng vòng lặp While.

Ví dụ 1: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp For.

Người dùng nhập giá trị của n và chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên sử dụng vòng lặp for.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  cout<<"Các số cần tính là: ";
  for(count=1; count <= n; count++)
  {
    sum = sum + count;
    cout<<count<<"\t";
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tong n so dau tien JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Tương tự như ví dụ 1, chúng ta vẫn sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử đầu tiên muốn tính tổng, rồi sử dụng vòng lặp While để tính.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  count=1;
  while(count <= n){
  	sum = sum + count;
  	count++;
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong n so dau tien1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top