SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Đây là một bài tập căn bản giúp các bạn luyện tập về vòng lăp For, While.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tìm tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy hai chương trình C để tính tổng các số tự nhiên. Trong chương trình C đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để tìm tổng và trong chương trình thứ hai, chúng ta sẽ thực hiện tương tự bằng cách sử dụng vòng lặp While.

Ví dụ 1: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp For.

Người dùng nhập giá trị của n và chương trình tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên sử dụng vòng lặp for.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  cout<<"Các số cần tính là: ";
  for(count=1; count <= n; count++)
  {
    sum = sum + count;
    cout<<count<<"\t";
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong n so dau tien JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Tương tự như ví dụ 1, chúng ta vẫn sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng phần tử đầu tiên muốn tính tổng, rồi sử dụng vòng lặp While để tính.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int n, count, sum = 0;
  cout<<"Nhập vào n (số lượng phần tử đầu tiên cần tính tổng): ";
  cin>>n;
  count=1;
  while(count <= n){
  	sum = sum + count;
  	count++;
  }
  cout<<endl<<"Tổng "<<n<<" đầu tiên là: "<<sum;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tong n so dau tien1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top