SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra chẵn lẻ của một số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số trong C++. Đây là một dạng bài tập giúp các bạn thực hành về câu lệnh If, Else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số chẵn là số chia hết cho hai, còn số lẽ là số không chia hết cho hai, dưới đây mình sẽ chia sẽ hai cách để thực hiện được chương trình:

 1. Sử dụng toán tử Modulus.
 2. Sử dụng toán tử Bitwise.

Ví dụ 1: Chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số sử dùng Modulus.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num;
 
  cout<<"Nhập vào một số nguyên: ";
  cin>>num;
  if ( num%2 == 0 )
   cout<<num<<" là số chẵn ";
  else
   cout<<num<<" là số lẻ";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

so chan so le JPG

Ví dụ 2: Chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số sử dụng Bitwise.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num;
 
  cout<<"Nhập vào một số nguyên: ";
  cin>>num;
  if ( num & 1 )
   cout<<num<<" là số lẻ ";
  else
   cout<<num<<" là số chẵn";
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so chan so le1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của một số. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top