SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++

Bài này này ta sẽ viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số bằng con trỏ C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với con trỏ, cũng như hiểu được nó hoạt động như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm ra số lớn nhất trong ba số bằng cách sử dụng các câu lệnh If, Else đơn giản, tâm điểm là sử dụng con trỏ pointer.

Tìm số lớn nhất trong ba số sử dụng con trỏ C++

Trong chương trình sau, chúng ta có ba số nguyên num1, num2 & num3. Mình đã gán địa chỉ của ba số này cho ba con trỏ p1, p2 & p3 tương ứng. Sau đó, thực hiện so sánh trên các giá trị được lưu trữ tại các địa chỉ được trỏ bởi các con trỏ bằng cách sử dụng câu lệnh if khác.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num1, num2, num3;
  int *p1, *p2, *p3;

  //Nhận giá trị input từ người dùng
  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
  cout<<"Nhập vào số thứ ba: ";
  cin>>num3;

  //gán giá trị vào các địa chỉ p1,p2,p3
  p1 = &num1;
  p2 = &num2;
  p3 = &num3;
  //Thực hiện các điều kiện so sánh để tìm ra số lớn nhất
  if(*p1 > *p2)
  {
	if(*p1 > *p3)
	{
		cout<<*p1<<" là số lớn nhất";
	}
	else
	{
		cout<<*p3<<" là số lớn nhất";
	}
  }
  else
  {
	if(*p2 > *p3)
	{
		cout<<*p2<<" là số lớn nhất";
	}
	else
	{
		cout<<*p3<<" là số lớn nhất";
	}
  }

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tim so lon nhat PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số lớn nhất trong ba số sử dụng con trỏ. Chúc các bạ thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top