SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Qua bài tập này giúp các bạn biết được địa chỉ của con trỏ có giá trị như thế nào. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

Trong chương trình sau đây, mình đã khai báo một biến ký tự ch và con trỏ ký tự pCh, sau đó khởi tạo biến con trỏ pCh với giá trị địa chỉ của char ch. Ví dụ này cũng cho thấy cách truy cập giá trị và địa chỉ của ch bằng biến con trỏ pCh.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   char ch;
  //khởi tạo con trỏ kiêu char
  char *pCh;
  /* Khởi tạo biến con trỏ với
   * địa chỉ của biến ch
   */
  pCh = &ch;
  //khởi tạo giá trị cho biến
  ch = 'A';
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến ch
  cout<<"Giá trị của ký tự "<<ch<<": "<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<&ch<<endl;
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến con trỏ pCh
  cout<<"Giá trị của ký tự A:"<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<pCh;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

lay dia chi con tro JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top