SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo và truy cập một biến con trỏ trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Qua bài tập này giúp các bạn biết được địa chỉ của con trỏ có giá trị như thế nào. Các bạn hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

Chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ.

Trong chương trình sau đây, mình đã khai báo một biến ký tự ch và con trỏ ký tự pCh, sau đó khởi tạo biến con trỏ pCh với giá trị địa chỉ của char ch. Ví dụ này cũng cho thấy cách truy cập giá trị và địa chỉ của ch bằng biến con trỏ pCh.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   char ch;
  //khởi tạo con trỏ kiêu char
  char *pCh;
  /* Khởi tạo biến con trỏ với
   * địa chỉ của biến ch
   */
  pCh = &ch;
  //khởi tạo giá trị cho biến
  ch = 'A';
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến ch
  cout<<"Giá trị của ký tự "<<ch<<": "<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<&ch<<endl;
  //giá trị truy cập và địa chỉ của ch sử dụng biến con trỏ pCh
  cout<<"Giá trị của ký tự A:"<<endl;
  cout<<"Địa chỉ của ký tự A: "<<pCh;
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình là:

lay dia chi con tro JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tạo, khởi tạo và truy cập biến con trỏ. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top