SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp chuỗi theo Alphabet trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Đây là bài tập khá đơn giản giúp các bạn thực hành với các vòng lặp basic.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một bộ gồm các chuỗi và chương trình sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự bảng chữ cái tăng dần.

Ví dụ: Chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet.

Ở ví dụ này chúng ta cần có một mảng để chứa các chuỗi người dùng nhập vào, sau đó sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các chuỗi và tạo một vòng lặp for để nhập nội dung cho từng chuỗi.

Sau khi đã có được dữ liệu từ người dùng thì tạo thêm một vòng lặp for để sắp xếp dữ liệu người dùng vừa nhập rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  int i,j,count;
  char str[25][25],temp[25];
  puts("bạn muốn nhập bao nhiêu chuỗi: ");
  cin>>count;

  puts("Nhập vào chuỗi đầu tiên: ");
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>(str[i]);
  for(i=0;i<count;i++)
   for(j=i+1;j<count;j++){
     if(strcmp(str[i],str[j])>0){
      strcpy(temp,str[i]);
      strcpy(str[i],str[j]);
      strcpy(str[j],temp);
     }
   }
  printf("Các chuỗi sau khi sắp xếp là:\n");
  for(i=0;i<=count;i++)
   puts(str[i]);
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

sap xep chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ sắp xếp các chuỗi theo thứ tự Alphabet. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top