SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính giai thừa sử dụng đệ quy trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Qua bài tập này giúp các bạn làm quen với việc tạo hàm và sử dụng hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình này nhắc người dùng nhập bất kỳ số nguyên nào, tìm giai thừa của số đầu vào và hiển thị đầu ra trên màn hình.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm đệ quy do người dùng xác định để thực hiện tác vụ. Ở đây chúng ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Ví dụ: Chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm đệ quy find_factorial() để thực hiện công việc tính giai thừa. Sau đó gọi nó ra ở hàm main rồi hiển thị ra màn hình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  cout<<"Nhập vào một số nguyên bất kỳ: ";
  cin>>num;
  fact =find_factorial(num);
  cout<<"giai thừa của "<<num<<" là: "<<fact;
  cout<<"\n---------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int find_factorial(int n)
{
  if(n==0)
   return(1);
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Kết quả:

giai thua JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính giai thừa của một số sử dụng đệ quy. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top