banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm chuỗi Fibonacci là chuỗi như thể nào và nó hoạt động ra sao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để hiển thị chuỗi Fibonacci trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Sử dụng vòng lặp For
 2. Sử dụng đệ quy

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lặp For.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci. Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp For để hiển thị các số trong chuỗi Fibonacci ra màn hình

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci"<<endl;
  cin>>count;
  cout<<count<<" số đầu tiên trong dãy Fibonacci là: "<<endl;
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    cout<<next_term<<endl;
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm fibonacci_series() dùng để định nghĩa chuỗi Fibonacci, tiếp đến sẽ gọi hàm này ở hàm main() để hiển thị chuỗi Fibonacci ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci: ";cin>>count;
  cout<<"\n chuỗi Fibonacci là: \n";
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   cout<<fibonacci_series(c)<<endl;
   c++; 
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Kết quả:

chuoi fibonacci1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top