SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hiển thị chuỗi Fibonacci trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm chuỗi Fibonacci là chuỗi như thể nào và nó hoạt động ra sao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai cách sau để hiển thị chuỗi Fibonacci trong ngôn ngữ lập trình C++:

 1. Sử dụng vòng lặp For
 2. Sử dụng đệ quy

Ví dụ 1: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng vòng lặp For.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci. Tiếp đến sẽ sử dụng vòng lặp For để hiển thị các số trong chuỗi Fibonacci ra màn hình

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int count, first_term = 0, second_term = 1, next_term, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci"<<endl;
  cin>>count;
  cout<<count<<" số đầu tiên trong dãy Fibonacci là: "<<endl;
  for ( i = 0 ; i < count ; i++ )
  {
    if ( i <= 1 )
     next_term = i;
    else
    {
     next_term = first_term + second_term;
     first_term = second_term;
     second_term = next_term;
    }
    cout<<next_term<<endl;
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi fibonacci JPG

Ví dụ 2: Chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci sử dụng đệ quy.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm fibonacci_series() dùng để định nghĩa chuỗi Fibonacci, tiếp đến sẽ gọi hàm này ở hàm main() để hiển thị chuỗi Fibonacci ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int fibonacci_series(int);
int main()
{
  int count, c = 0, i;
  cout<<"Nhập vào số lượng các số trong chuỗi Fibonacci: ";cin>>count;
  cout<<"\n chuỗi Fibonacci là: \n";
  for ( i = 1 ; i <= count ; i++ )
  {
   cout<<fibonacci_series(c)<<endl;
   c++; 
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}
int fibonacci_series(int num)
{
  if ( num == 0 )
   return 0;
  else if ( num == 1 )
   return 1;
  else
   return ( fibonacci_series(num-1) + fibonacci_series(num-2) );
}

Kết quả:

chuoi fibonacci1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hiển thị chuỗi Fibonacci. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top