SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn làm quen với con trỏ trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để làm được bài tập này các bạn cần có kiến thức căn bản về C++ như cách tạo hàm và sử dụng hàm và hiểu được cách hoạt động của con trỏ p.

Chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm swap() để thực hiện công việc hoán đổi. Sau khi viết được hàm swap() chúng ta sẽ viết tiếp hàm main(). Trong hàm main() chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số cần hoán đổi. Tiếp đến sẽ gọi hàm swap() để thực hiện hoán đổi hai số mà người dùng vừa mới nhập vào.

#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *x,int *y)
{
  int t;
   t  = *x;
  *x  = *y;
  *y  = t;
}

int main()
{
  int num1,num2;

  cout<<"Nhập vào số thứ nhất: ";
  cin>>num1;
  cout<<"Nhập vào số thứ hai: ";
  cin>>num2;
 
  cout<<"Trước khi đổi: \n"<<"Số thứ nhất = " <<num1<<"\nSố thứ hai = "<<num2;

  swap(&num1,&num2);

  cout<<"\nSau khi đổi: \n"<<"Số thứ nhất = " <<num2<<"\nSố thứ hai = "<<num1;

  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

hoan doi hai so JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình hoán đổi hai số sử dụng con trỏ trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top