banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C++, giúp các bạn vẫn dụng được các thuật toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình C++ sau đây, người dùng sẽ được yêu cầu nhập Chuỗi (nó có thể viết hoa hoàn chỉnh hoặc viết hoa một phần) và sau đó chương trình sẽ chuyển đổi nó thành một chuỗi chữ thường hoàn chỉnh (tất cả các ký tự in thường).

Ví dụ: Chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Logic chúng ta đã sử dụng trong chương trình sau là:

Tất cả các ký tự chữ hoa (A-Z) có giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 65 đến 90 và các ký tự chữ thường tương ứng (a-z) của chúng có giá trị ASCII lớn hơn 32. Ví dụ: A có giá trị ASCII 65 và ‘a có giá trị ASCII 97 (65 + 32). Áp dụng tương tự cho các trường hợp khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  char str[25];
  int i;
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  for(i=0;i<=strlen(str);i++){
   if(str[i]>=65&&str[i]<=90)
     str[i]=str[i]+32;
  }
  cout<<"Chuỗi sau khi được chuyển thành chữ thường là "<<str;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi chu thuong JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top