SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số Armstrong trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số Armstrong trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm về số Armstrong và cách hoạt đồng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số Armstrong trong C++ là số có giá trị bằng tổng lập phương của các chữ số trong số đó. Ví dụ số Armstrong là: 0, 1, 2, 3, 153, 370, 407, 1634, 8208,...

Ví dụ: Chương trình kiểm tra số Armstrong.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó dùng vòng lặp While để kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Và cuối cùng là hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num,copy_of_num,sum=0,rem;
  cout<<endl<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  copy_of_num = num;
  while (num != 0)
  {
   rem = num % 10;
   sum = sum + (rem*rem*rem);
   num = num / 10;
  }
  if(copy_of_num == sum)
   cout<<copy_of_num<<" là số Armstrong";
  else
   cout<<copy_of_num<<" không phải là số Armstrong";
  cout<<"\n-------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so armstrong 2 JPG

Kết quả 2:

so armstrong 1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số Armstrong. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top