SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn luyện tập về mảng trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau,mình đã khởi tạo một biến max_element và gán vào phần tử đầu tiên của mảng đã cho, sau đó so sánh biến đó với tất cả các phần tử khác của mảng bằng vòng lặp, bất cứ khi nào nhận được một phần tử có giá trị lớn hơn max_element.

Ví dụ: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong chương trình dưới đây, mình đã viết một hàm largest_element() để thực hiện công việc so sánh các số trong mảng để tìm số lớn nhất. Sau khi khởi tạo các giá trị trong mảng ở hàm main() thì chúng ta gọi hàm largest_element() để tìm số lớn nhất trong mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int largest_element(int arr[], int num)
{
  int i, max_element;
  max_element = arr[0];
  for (i = 1; i < num; i++)     
    if (arr[i] > max_element)
      max_element = arr[i];
  return max_element;
}
 
int main()
{
  int arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  cout<<"Giá trị lớn nhất trong mảng là: "<< largest_element(arr, n);
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Với các giá trị trong mảng arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300} thì giá trị lớn nhất sẽ là 300.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

gia tri lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top