banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn luyện tập về mảng trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau,mình đã khởi tạo một biến max_element và gán vào phần tử đầu tiên của mảng đã cho, sau đó so sánh biến đó với tất cả các phần tử khác của mảng bằng vòng lặp, bất cứ khi nào nhận được một phần tử có giá trị lớn hơn max_element.

Ví dụ: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong chương trình dưới đây, mình đã viết một hàm largest_element() để thực hiện công việc so sánh các số trong mảng để tìm số lớn nhất. Sau khi khởi tạo các giá trị trong mảng ở hàm main() thì chúng ta gọi hàm largest_element() để tìm số lớn nhất trong mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int largest_element(int arr[], int num)
{
  int i, max_element;
  max_element = arr[0];
  for (i = 1; i < num; i++)     
    if (arr[i] > max_element)
      max_element = arr[i];
  return max_element;
}
 
int main()
{
  int arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  cout<<"Giá trị lớn nhất trong mảng là: "<< largest_element(arr, n);
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Với các giá trị trong mảng arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300} thì giá trị lớn nhất sẽ là 300.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

gia tri lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top