Home > C / C++ > Học C++
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Học C++ căn bản và nâng cao

hoc c plus plus gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Học C++ nằm trong chuyên mục C / C++, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Starting
Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?
Hướng dẫn download C Free và khắc phục lỗi hàm void
Khai báo thư viện và hàm main trong C++
Lệnh cin và cout trong C++
Cách khai báo biến trong C++
Các kiểu dữ liệu trong C++ và cách khai báo
Cách viết ghi chú trong C++
Các toán tử trong C++
Control Statement
Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)
Toán tử ba ngôi trong C++
Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)
Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)
Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++
Vòng lặp for trong C++ (có bài tập thực hành)
Cách sử dụng vòng lặp while trong C++
Vòng lặp do while trong C++ (có bài tập thực hành)
Cách dùng lệnh break trong C++ (Dùng thoát khỏi vòng lặp)
Lệnh continue trong C++ (Nhảy tới lần lặp tiếp theo)
Lệnh goto trong C++ (Nhảy tới một đoạn code trong C++)
Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải
Bài tập vòng lặp while và do while trong C++
Function
Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)
Hiểu hơn về tham trị và tham chiếu trong C++
Giải thích về hàm đệ quy trong C++ dễ hiểu nhất
Biến toàn cục và biến cục bộ trong C++
Lớp lưu trữ trong C++
Array & Pointer
Cách khai báo mảng trong C++ (mảng một chiều và nhiều chiều)
Cách sử dụng con trỏ trong C++
Cách truyền mảng vào hàm trong C++
OOP
Lập tình hướng đối tượng trong C++ là gì?
Lớp và đối tượng trong C++
Hàm xây dựng (constructor) trong C++
Hàm xây dựng sao chép trong C++
Hàm hủy (Destructor) trong C++
Con trỏ this trong C++
Từ khóa static trong C++
Cách tạo và sử dụng Struct trong C++
Cách tạo và sử dụng enum trong C++
Access modifier trong C++
Hàm bạn (Friend function) và lớp bạn (Friend Class) trong C++
Các hàm tính toán (Math Function) trong C++
STL
Iterators
Other Features

C++ là ngôn ngữ được giảng dạy ở hầu hết các trường cao đẳng và đại học bởi nó là ngôn ngữ cấp cao, thể hiện đầy đủ các tính chất của một ngôn ngữ lập trình hiện đại.

C++ rất tuân thủ trong việc khai báo biến, các ràng buộc về mức độ truy cập các thuộc tính trong các lớp cũng được đề cao, chính vì vậy nếu bạn rành C++ thì có thể học bất kì một ngôn ngữ khác một cách dễ dàng.

Trong loạt bài viết này mình sẽ trình bày tất cả các kiến thức C++ căn bản và C++ nâng cao, giúp các bạn có thể tự học C++ tại nhà một cách dễ dàng. Các bài viết trình bày theo hướng step by step nên sẽ dễ dàng follow. Bạn không cần phải chuẩn bị kiến thức gì trước khi tìm hiểu nó cả.


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP