STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo và sử dụng enum trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về enum trong C++? Vậy cách tạo và sử dụng enum trong C++ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

1. Enum trong C++

Enum trong C ++ là kiểu dữ liệu chứa các hằng số cố định.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ chúng ta có thể được sử dụng enum cho các ngày trong tuần (sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday, và saturday), hướng (north, south, east và west), giới tính (male, female) v.v ... 

Enum trong C++ có thể được coi là các lớp có tập hằng cố định.

Cú pháp

Cú pháp khai báo enum trong C++ như sau:

enum TenEnum {GiaTri1, GiaTri2, GiaTri3…..GiaTriN};

Tạo biến kiểu enum

Trong C++ chúng ta có thể khai báo và khởi tạo giá trị cho biến kiểu enum cũng giống như cách khai báo và khởi tạo giá trị cho biến kiểu thông thường khác như kiểu int, float, double...

TenEnum TenBien= GiaTri;

Điểm cần lưu ý cho enum trong C++

 • Enum dễ dàng sử dụng trong cấu trúc điều khiển switch case
 • Enum có thể có trường (field), hàm xây dựng (constructor) và phương thức (method)

 • Enum có thể thực hiện nhiều interface nhưng không thể mở rộng bất kỳ lớp nào vì bên trong nó mở rộng lớp Enum

 • Enum cải thiện type safety

 • enum có thể dễ dàng duyệt qua từng phần tử

Ví dụ

Ví dụ 1: Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản về kiểu dữ liệu enum được sử dụng trong chương trình C++ như sau:

Ví dụ
#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  enum GioiTinh { nam, nu }; 
  
  GioiTinh gt = nam; 
 
  switch (gt) { 
    case nam: 
      cout << "Gioi tinh la nam" << endl; 
      break; 
    case nu: 
      cout << "Gioi tinh la nam" << endl; 
      break; 
    default: 
      cout << "Khong xac dinh ro gioi tinh" << endl; 
  } 
  return 0; 
} 

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

enum p1 JPG

Ví dụ 2: Chúng ta cùng xem xét một ví dụ nữa về enum trong C++ đó là tạo một enum năm và duyệt qua từng phần tử của enum như sau:

Ví dụ
#include <iostream>  
using namespace std; 

//Dinh nghia enum Nam
enum Nam { January, 
      February, 
      March, 
      April, 
      May, 
      June, 
      July, 
      August, 
      September, 
      October, 
      November, 
      December 
}; 

int main() 
{ 
  cout << "Gia tri cua cac phan tu cua enum Nam: " << endl;
  cout << "  ";
  //Duyet qua tung phan tu cua enum
  for (int i = January; i <= December; i++) {
    cout << i << " "; 
  }
  return 0; 
} 

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

enum p2 JPG

Lưu ý:

 • Giá trị của phần tử đầu tiên trong enum có giá trị bằng 0
 • Giá trị của phần tử thứ 2 bằng phần tử thứ nhất cộng 1
 • Giá trị của phần tử thứ 3 bằng phần tử thứ hai cộng 1
 • Giá trị của phần tử thứ n bằng phần thử thứ n - 1 cộng thêm 1

Ví dụ sau đây chúng ta sẽ khởi tạo giá trị đầu tiên của enum Nam ở ví dụ trên bằng 1.

Ví dụ
#include <iostream>  
using namespace std; 

//Dinh nghia enum Nam
enum Nam { January = 1, 
      February, 
      March, 
      April, 
      May, 
      June, 
      July, 
      August, 
      September, 
      October, 
      November, 
      December 
}; 

int main() 
{ 
  cout << "Gia tri cua cac phan tu cua enum Nam: " << endl;
  //Duyet qua tung phan tu cua enum
  for (int i = January; i <= December; i++) {
    cout << "  " << "Thang: " << i << endl; 
  }
  return 0; 
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

enum p3 JPG

Ví dụ 3: Ví dụ sau đây sẽ cho chúng ta thay đổi giá trị mặc định của enum trong C++.

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;
enum Huong {Dong = 10, Tay = 20, Nam = 30, Bac = 40};
int main(){
  Huong h;
  h = Nam;
  cout << "-------------------" << endl;
  cout << "Huong dong: " << Dong << endl;
  cout << "Huong tay: " << Tay << endl;
  cout << "Huong nam: " << Nam << endl;
  cout << "Huong bac: " << Bac << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

enum p4 JPG

Tại sao sử dụng enum

Đến đây chúng ta đã hiểu enum trong C++ là gì và cách sử dụng enum trong chương trình như thế nào, bây giờ chúng ta cùng xem lý do để sử dụng enum trong C++ như sau:

 • Enum trong C++ chỉ được sử dụng khi chúng ta mong đợi biến có một trong các tập hợp giá trị có thể.
 • Như ví dụ 3 ở trên chúng ta có biến h giữ 4 giá trị đó là Dong, Tay, Nam, Bac
 • Vì chúng ta chỉ định nghĩa có 4 hướng, do đó biến h chỉ có thể nhận bất kỳ một trong bốn giá trị trên, nếu chúng ta cố gắng gán một giá trị ngẫu nhiên khác cho biến h, nó sẽ gây ra lỗi biên dịch.
 • Điều này làm tăng kiểm tra thời gian biên dịch và tránh các lỗi xảy ra bằng cách chuyển vào các hằng không hợp lệ.
 • Một đều quan trọng khác đó là enum được sử dụng thường xuyên với câu lệnh điều khiển switch case, trong đó tất cả các giá trị mà block case mong đợi có thể là một trong các giá trị của enum.
 • Sử dụng kết hợp với cấu trúc điều khiển switch case đảm bảo enum không lấy các giá trị nằm ngoài các giá trị được khai báo trong dấu ngoặc nhọn

2. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về kiểu enum trong C++ là gì rồi. Qua bài học hôm nay chúng ta biết được cách khởi tạo và sử dụng kiểu dữ liệu enum trong C++.

Mình cũng đã trình bày lý do vì sao nên chọn sử dụng enum trong C++ tùy vào yêu cầu của bài toán của mình mà các bạn quyết định có sử dụng enum trong chương trình của mình không nhé.

Mình sẽ kết thúc bài học này ở đây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về access modifier trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top