STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm hủy (Destructor) trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hàm hủy (Destructor) trong C++. Mục đích của hàm hủy trong C++ là gì? Cách sử dụng hàm hủy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm hủy trong C++

Hàm hủy (Destructor) trong C++ ngược lại với hàm xây dựng, trong khi hàm xây dựng dùng để khởi tạo giá trị cho đối tượng thì hàm hủy dùng để hủy đối tượng.

Chỉ có duy nhất một hàm hủy trong một lớp. Hàm hủy tự động được gọi. Nếu như chúng ta không định nghĩa hàm hủy thì mặc định trình biên dịch sẽ tự tạo ra một hàm hủy mặc nhiên

Cũng giống như hàm xây dựng, hàm hủy được định nghĩa có cùng tên với tên lớp, khôn có bất cứ kiểu gì trả về kể cẳ kiểu void, tuy nhiên phải có dấu ~ trước tên của hàm hủy.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Hàm hủy (Destructor) không có bất cứ tham số nào

Cú pháp

Cú pháp của hàm hủy (Destructor) trong C++ như sau:

Cú pháp
~TenLop() { };

Ví dụ cụ thể là lớp nhân viên, thì chúng ta sẽ tạo hàm hủy cho lớp nhân viên như sau:

Ví dụ
class NhanVien { 
  public: 
    ~NhanVien(){};
};

Ví dụ

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản nhất về hàm hủy trong C++ như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  public: 
    NhanVien() {  
      cout << "Ham xay dung duoc goi" << endl;  
    }  
    ~NhanVien() {  
      cout << "Ham huy duoc goi" << endl;  
    } 
}; 
int main(void) { 
  NhanVien n1;  
  NhanVien n2; 
  return 0; 
} 

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

des p1 JPG

2. Khi nào hàm hủy được gọi

Hàm hủy (Destructor) trong C++ được gọi tự động khi đối tượng đi ra khỏi phạm vi:

 • Kết thúc hàm
 • Kết thúc chương trình
 • Kết thúc một block
 • Toán tử delete được gọi

Có hai hạn chế khi sử dụng hàm hủy đó là:

 • Chúng ta không thể lấy địa chỉ của nó
 • Lớp con không có thừa kế hàm hủy từ lớp cha của nó

3. So sánh hàm hủy với hàm xây dựng

Chúng ta cùng so sánh điểm giống và khác nhau giữa hàm hủy và hàm xây dựng trong C++ như sau:

Giống nhau

 • Cùng tên với tên lớp
 • Không có bất kỳ kiểu gì trả về kể cả kiểu void
 • Được gọi tự động
 • Khi không khai báo thì trình biên dịch sẽ tự tạo cho hàm xây dựng và hàm hủy mặc nhiên

Khác nhau

Hàm xây dựng Hàm hủy
Mục đích của hàm xây dựng là khởi tạo giá trị cho đối tượng Mục đích của hàm hủy hủy bỏ đối tượng
 • Có thể có tham số hoặc không có tham số
 • Nếu hàm xây dựng có tham số thì gọi hàm xây dựng tham số
 • Nếu hàm xây dựng không có tham số thì gọi là hàm xây dựng mặc nhiên
Hàm hủy không có tham số
Hàm xây dựng được gọi khi tạo đối tượng Hàm hủy được gọi khi đối tượng ra khỏi phạm vi của nó hoặc dùng toán tử delete
Hàm xây dựng cùng tên với tên lớp Hàm hủy cũng cùng tên với tên lớp tuy nhiên phải có dấu ~ trước tên
Có thể có nhiều hàm xây dựng trong một lớp Chỉ có duy nhất một hàm hủy trong một lớp
Lớp con có thể thừa kế hàm xây dựng của lớp cha Lớp con không thể thừa kế hàm xây dựng của lớp cha

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm hủy (Destructor) trong C++ là gì rồi. Ở bài này cũng cho chúng ta cách khai báo và sử dụng một hàm hủy trong chương trình và như thế nào.

Chúng ta cũng phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hàm hủy và hàm xây dựng trong C++. Đây là một trong những kiến thức nền về lập trình hướng đối tượng trong C++, các bạn nhớ ghi nhớ nhé.

Mình sẽ kết thúc bài học này ở đây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con trỏ this trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top