STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm hủy (Destructor) trong C++

Trong bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hàm hủy (Destructor) trong C++. Mục đích của hàm hủy trong C++ là gì? Cách sử dụng hàm hủy như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong nội dung sau đây.

1. Hàm hủy trong C++

Hàm hủy (Destructor) trong C++ ngược lại với hàm xây dựng, trong khi hàm xây dựng dùng để khởi tạo giá trị cho đối tượng thì hàm hủy dùng để hủy đối tượng.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chỉ có duy nhất một hàm hủy trong một lớp. Hàm hủy tự động được gọi. Nếu như chúng ta không định nghĩa hàm hủy thì mặc định trình biên dịch sẽ tự tạo ra một hàm hủy mặc nhiên

Cũng giống như hàm xây dựng, hàm hủy được định nghĩa có cùng tên với tên lớp, khôn có bất cứ kiểu gì trả về kể cẳ kiểu void, tuy nhiên phải có dấu ~ trước tên của hàm hủy.

Lưu ý: Hàm hủy (Destructor) không có bất cứ tham số nào

Cú pháp

Cú pháp của hàm hủy (Destructor) trong C++ như sau:

Cú pháp
~TenLop() { };

Ví dụ cụ thể là lớp nhân viên, thì chúng ta sẽ tạo hàm hủy cho lớp nhân viên như sau:

Ví dụ
class NhanVien { 
  public: 
    ~NhanVien(){};
};

Ví dụ

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ đơn giản nhất về hàm hủy trong C++ như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
class NhanVien { 
  public: 
    NhanVien() {  
      cout << "Ham xay dung duoc goi" << endl;  
    }  
    ~NhanVien() {  
      cout << "Ham huy duoc goi" << endl;  
    } 
}; 
int main(void) { 
  NhanVien n1;  
  NhanVien n2; 
  return 0; 
} 

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

des p1 JPG

2. Khi nào hàm hủy được gọi

Hàm hủy (Destructor) trong C++ được gọi tự động khi đối tượng đi ra khỏi phạm vi:

 • Kết thúc hàm
 • Kết thúc chương trình
 • Kết thúc một block
 • Toán tử delete được gọi

Có hai hạn chế khi sử dụng hàm hủy đó là:

 • Chúng ta không thể lấy địa chỉ của nó
 • Lớp con không có thừa kế hàm hủy từ lớp cha của nó

3. So sánh hàm hủy với hàm xây dựng

Chúng ta cùng so sánh điểm giống và khác nhau giữa hàm hủy và hàm xây dựng trong C++ như sau:

Giống nhau

 • Cùng tên với tên lớp
 • Không có bất kỳ kiểu gì trả về kể cả kiểu void
 • Được gọi tự động
 • Khi không khai báo thì trình biên dịch sẽ tự tạo cho hàm xây dựng và hàm hủy mặc nhiên

Khác nhau

Hàm xây dựng Hàm hủy
Mục đích của hàm xây dựng là khởi tạo giá trị cho đối tượng Mục đích của hàm hủy hủy bỏ đối tượng
 • Có thể có tham số hoặc không có tham số
 • Nếu hàm xây dựng có tham số thì gọi hàm xây dựng tham số
 • Nếu hàm xây dựng không có tham số thì gọi là hàm xây dựng mặc nhiên
Hàm hủy không có tham số
Hàm xây dựng được gọi khi tạo đối tượng Hàm hủy được gọi khi đối tượng ra khỏi phạm vi của nó hoặc dùng toán tử delete
Hàm xây dựng cùng tên với tên lớp Hàm hủy cũng cùng tên với tên lớp tuy nhiên phải có dấu ~ trước tên
Có thể có nhiều hàm xây dựng trong một lớp Chỉ có duy nhất một hàm hủy trong một lớp
Lớp con có thể thừa kế hàm xây dựng của lớp cha Lớp con không thể thừa kế hàm xây dựng của lớp cha

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm hủy (Destructor) trong C++ là gì rồi. Ở bài này cũng cho chúng ta cách khai báo và sử dụng một hàm hủy trong chương trình và như thế nào.

Chúng ta cũng phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hàm hủy và hàm xây dựng trong C++. Đây là một trong những kiến thức nền về lập trình hướng đối tượng trong C++, các bạn nhớ ghi nhớ nhé.

Mình sẽ kết thúc bài học này ở đây. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con trỏ this trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top