STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh goto trong C++ (Nhảy tới một đoạn code trong C++)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh goto trong C++, đây là lệnh dùng để nhảy đến một đoạn code nào đó, nó cũng có thể được dùng để tạo một vòng lặp trong C++.

Trước tiên hãy cùng mình tìm hiểu công dụng của lệnh goto C++ trước đã nhé, sau đó ta sẽ làm một vài ví dụ để giúp bạn dễ hiểu hơn.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh goto trong C++

Câu lệnh goto trong C++ còn được gọi là câu lệnh nhảy. Lệnh goto được sử dụng để chuyển điều khiển sang phần khác của chương trình. Lệnh goto trong C++ nhảy đến nhãn được chỉ định.

Ví dụ như chương trình đang chạy đến ở dòng 300, chương trình gặp lệnh goto A (A là nhãn), nó sẽ nhãy lến dòng có nhãn là A và thực thi đoạn code ở đó.

Cú pháp

Cú pháp của lệnh goto trong C++ như sau:

Cú pháp
goto label;
.
.
.
label: statement;

Hoặc

Cú pháp
label: statement;
.
.
.
goto label;

Trong đó:

 • label: là nhãn do người lập trình định nghĩa, khi gặp lệnh goto label chương trình sẽ điều khiển đến label đó và thực thi đoạn code đó
 • statement: là các câu lệnh sẽ được thực thi

Khi gặp lệnh goto thì trình biên dịch sẽ di chuyển đến vị trí của label, đương nhiên lúc này trạng thái của các biến vẫn được giữ nguyên các thay đổi.

Ví dụ: Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số chẵn, nếu người dùng nhập vào số lẻ thì tiếp tục yêu cầu nhập lại.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  NhapDuLieu:
  int number;
  cout << "Nhap so can kiem tra: ";
  cin >> number;
	
  if (number % 2 == 0){
  	cout << "Nhap thanh cong!"<< endl;
  }
  else {
  	cout << " Vui long nhap lai ..." << endl;
  	goto NhapDuLieu;
  }
  
  return 1;
}

Chạy lên thì kết quả như sau:

goto JPG

Lưu đồ hoạt động

Lưu đồ hoạt động của lệnh goto trong C++ như sau:

goto flow JPG

2. Ví dụ lệnh goto trong C++

Sau đây mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản có sử dụng lệnh goto trong C++ đó là yêu cầu người dùng nhập một tuổi hợp lệ. (Tuổi hợp lệ là tuối phải lớn hơn 0)

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  TuoiHopLe:  
    cout << "Nhap lai tuoi cua ban: " << endl;  
  cout << "Tuoi ban la: ";  
  int tuoi; 
  cin >> tuoi; 
  if (tuoi < 1){  
    goto TuoiHopLe;  
  }  
  else  
  {  
    cout << "Ban da nhap tuoi hop le" << endl;   
  }     
}

Và kết quả sau khi chạy và thực hiện đoạn code trên như sau:

goto ex JPG

Mình xin giải thích luồng chạy của chương trình trên như sau:

Nếu một chương trình bình thường sẽ chạy theo thứ tự từ dòng 1 đến dòng cuối cùng và kết thúc chương trình. Chương trình không thể nào quay lại dòng trước để thực thi một lần nữa. Nhưng đối với chương trình có sử dụng goto thì cho phép chương trình quay lại dòng trước để thực thi tiếp.

Quay lại ví dụ trên, chương trình gọi tới hàm main sẽ chạy từ dòng 1, 2, 3, 4, 5, đến dòng 6 kiểm tra điều kiện nếu đúng thì chạy đến dòng 7, ở dòng 7 này có lệnh goto có nhãn là TuoiHopLe, chương trình sẽ tìm dòng có nhãn là TuoiHopLe để chạy, ở ví dụ trên nhãn TuoiHopLe ở dòng 1 vì vậy chương trình quay lại dòng 1 để chạy rồi tiếp tục dòng 2, 3, 4, 5, đến dòng 6 lại kiếm tra điều kiện nếu đúng thì đến dòng 7 và tiếp tục trở về dòng 1, nếu điều kiện sai thì chạy xuống dòng 8 và kết thúc chương trình.

Tuy nhiên các bạn nên hạn chế sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình. Chỉ nên sử dụng lệnh goto trong một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng mà thôi.

Lý do mà mình khuyên các bạn hạn chế sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình là vì những điểm bất lợi của lệnh goto trong C++ như sau:

 • nó làm cho logic chương trình rất phức tạp
 • sử dụng lệnh goto rất khó để bảo trì, sử dụng nhiều lệnh goto trong một chương trình là một cơn ác mộng đối với người chịu trách nhiệm bào trì chương trình.
 • có thể sử dụng các câu lệnh break và continue để tránh sử dụng lệnh goto
 • chương trình rất dể bị vô vòng lặp vô hạn

Mình có thể giải quyết ví dụ trên bằng vòng lặp do while và lệnh break trong C++ mà không cần dùng đến lệnh goto như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int tuoi;
  do {
    cout << "Nhap lai tuoi cua ban: " << endl; 
    cout << "Tuoi ban la: ";  
    cin >> tuoi;
    if (tuoi < 1){
      
    }  
    else  
    {  
      cout << "Ban da nhap tuoi hop le" << endl;  
      break;
    }
  } while(tuoi < 1);
}

3. Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong lệnh goto trong C++ là gì rồi. Trong bài học này các bạn chỉ cần biết cách sử dụng của lệnh goto là như thế nào thôi, mình không khuyến khích các bạn sử dụng lệnh goto để giải quyết vấn đề nhé, chỉ thật sự sử dụng lệnh goto trong một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng lênh goto thôi nhé. Mà trường hợp đặc biệt đó là gì thì mình cũng chưa biết vì đó giờ mình cũng chưa từng sử dụng lệnh goto trong chương trình của mình. :)

Như vậy mình sẽ kết thúc bài học này ở đây nhé. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top