HỌC REACTJS
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học ReactJS

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học ReactJS, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học ReactJS.

Trong chuyên mục này mình sẽ tổng hợp tất cả kiến thức liên quan đến lập trình ReactJS. Bạn có thể tìm thấy tài liệu hoặc những bài tuts hấp dẫn tại đây.

Vì nội dung của framework này cũng không có gì nhiều nên hiện tại chỉ có hai series chính: Tự học ReactJS và ReactJS Example. Có một số bài sẽ tự soạn và cũng có một số bài tham khảo trên internet.

1TỰ HỌC REACTJS
ReactJS căn bản
1 Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng
2 ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS
3 Cài đặt môi trường chạy ReactJS
4 Giới thiệu JSX trong ReactJS
5 Components trong ReactJS
6 Tìm hiểu về Props trong ReactJS
7 Tìm hiểu State trong ReactJS
8 Tìm hiểu Props Validation trong ReactJS
9 Tìm hiểu về Component API trong ReactJS
10 Tìm hiểu Component Life Cycle trong ReactJS
11 Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS
12 Xử lý Form trong ReactJS
13 Render với điều kiện trong ReactJS
14 Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS
15 Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS
16 Tìm hiểu về Refs trong ReactJS
17 Tìm hiểu về Context trong ReactJS
18 Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS
19 Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS
20 Higher-Order Components trong ReactJS
ReactJS nâng cao
21 Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ
22 React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?
23 Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon
24 Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?
25 React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ
26 Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik
27 Giới thiệu Hooks trong React JS
28 Tìm hiểu React Hook useState
29 useEffect trong React Hooks
30 useContext trong React Hook
31 Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)
32 Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS
33 React Router cơ bản
34 Tích hợp Redux vào ReactJS
35 Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó
2REACTJS EXAMPLE
36 Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS
37 Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS
38 Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS
39 Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS
40 Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS
41 Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS
42 Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS
43 Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS
44 Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Bài xem nhiều

Top