HỌC REACTJS
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học ReactJS

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học ReactJS, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Học ReactJS.

Trong chuyên mục này mình sẽ tổng hợp tất cả kiến thức liên quan đến lập trình ReactJS. Bạn có thể tìm thấy tài liệu hoặc những bài tuts hấp dẫn tại đây.

Vì nội dung của framework này cũng không có gì nhiều nên hiện tại chỉ có hai series chính: Tự học ReactJS và ReactJS Example. Có một số bài sẽ tự soạn và cũng có một số bài tham khảo trên internet.

1TỰ HỌC REACTJS
ReactJS căn bản
1 ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS
2 Cài đặt môi trường chạy ReactJS
3 Giới thiệu JSX trong ReactJS
4 Components trong ReactJS
5 Tìm hiểu về Props trong ReactJS
6 Tìm hiểu State trong ReactJS
7 Tìm hiểu Props Validation trong ReactJS
8 Tìm hiểu về Component API trong ReactJS
9 Tìm hiểu Component Life Cycle trong ReactJS
10 Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS
11 Xử lý Form trong ReactJS
12 Render với điều kiện trong ReactJS
13 Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS
14 Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS
15 Tìm hiểu về Refs trong ReactJS
16 Tìm hiểu về Context trong ReactJS
17 Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS
18 Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS
19 Higher-Order Components trong ReactJS
ReactJS nâng cao
20 Giới thiệu Hooks trong React JS
21 Tìm hiểu React Hook useState
22 useEffect trong React Hooks
23 useContext trong React Hook
24 Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)
25 Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS
26 React Router cơ bản
27 Tích hợp Redux vào ReactJS
28 Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó
2REACTJS EXAMPLE
29 Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS
30 Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Bài xem nhiều

Top Tải app , bet, tải