REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về khái niệm props trong ReactJS, và cách để sử dụng nó trong một dự án. Trong quá trình lập trình một ứng dụng React, việc giao tiếp giữa các components với nhau là điều không thể thiếu. React cho phép chúng ta làm điều này bằng cách sử dụng props.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Props là gì ?

Trước tiên, bạn cần tìm hiểu về khái niệm components trong ReactJS bởi props và state được coi là 2 phần khá quan trọng trong một components.

Props là một object được truyền vào trong một components, mỗi components sẽ nhận vào props và trả về react element.
Props cho phép chúng ta giao tiếp giữa các components với nhau bằng cách truyền tham số qua lại giữa các components.

Khi một components cha truyền cho component con một props thì components con chỉ có thể đọc và không có quyền chỉnh sửa nó bên phía components cha.

Cách truyền một props cũng giống như cách mà bạn thêm một attributes cho một element HTML. Ở đây mình có một ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const App = () => <Welcome name="Freetuts"></Welcome>

Trong ví dụ bên trên, component có tên Welcome sẽ nhận được giá trị của props có tên name vừa mới được truyền vào.

Props trong React

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách làm việc với props trong React bao gồm các phần như truyền một props, đọc props,...

Truyền props trong các components

Bạn có thể truyền dữ liệu từ một component với nhau bằng cách truyền như một attributes trong HTML element như sau:

const App = () => <Welcome tenProps1="giatri" tenProps2 = "giatri2">Gía trị của props.children</Welcome>

Giả sử mình muốn truyền cho components có tên Welcome các giá trị như:

const App = () => <Welcome name="Nguyễn Trí" age=18 gender=1>Xin chào Freetuts.net</Welcome>

Vậy trong components Welcome giá trị của props sẽ là một object bao gồm các giá trị truyền vào :

{
 name: "Nguyễn Trí",
 age: 18,
 gender : 1,
 children: "Xin chào Freetuts.net"
}

Khi bạn truyền một giá trị bên trong một tags thì nó sẽ là giá trị của thuộc tính chirlden trong object props như bên trên ví dụ cụ thể mình sẽ đề cập ở cuối bài để hiểu rõ hơn.

Nhận props trong components

Chúng ta có thể nhận giá trị của môt props bằng cách nhận vào tham số trong functional components và this.props trong một class components. Ở bên dưới mình có ví dụ:

//Nhận giá trị của props trong class component bằng this.props
import React, { Component } from "react";
class Welcome extends Component { 
 render() {
  console.log(this.props) //Giá trị của props
  return (
   <div>
    <h1>Xin chào {this.props.name} !</h1>
   </div>
  );
 }
}
export default Welcome; 
//Nhận props trong functional components bằng cách
//chỉ định tham số trong function.
import React from "react";
const Welcome = (props) => {
 console.log(props) //Giá trị của props
 return (
  <div>
   <h1>Xin chào {props.name} !</h1>
  </div>
 );
};
export default Welcome;

Ví dụ thực tế

Giả sử mình muốn truyền các props có tên name, type, color, size,.. vào trong components có tên Clothes. Chúng ta sẽ thực hiện các bước lần lượt như sau :

Trong thư mục src của dự án chúng ta sẽ tiến hành tạo một file có tên Clothes.js:

import React from "react";
const Clothes = (props) => {
 console.log(props) //Giá trị của props
 return (
  <div>
   <h1>{props.children}</h1>
   <ul>
     <li><b>Tên:</b> {props.name}</li>
     <li><b>Loại:</b> {props.type}</li>
     <li><b>Màu:</b> {props.color}</li>
     <li><b>Kích cỡ:</b> {props.size}</li>
   </ul>
   <hr></hr>
  </div>
 );
};
export default Clothes;

Component này sẽ hiển thị các props được truyền vào bao gồm: name, type, age, size,....

Tiếp theo ở file App.js, chúng ta sẽ import component Clothes và truyền vào đó các props.

import React from "react";
import Clothes from "./Clothes"; //Import component vào
function App(props) {
 return (
  <div>
   <Clothes name="Quần jean" type="Skinny" color ="Đen" size = "L">Clothes 1</Clothes>
   <Clothes name="Váy" type="váy công chúa" color ="Trắng" size = "M">Clothes 2</Clothes>
  </div>
 );
}
export default App;

Bên trên mình mình truyền vào các props cần thiết, và mình gọi component Clothes 2 lần với các props khác nhau. Chúng ta cùng chạy dự án để xem kết quả.

npm start

Truy cập đường dẫn http://localhost:3000 chúng ta có thể thấy các props được truyền đi đã được hiển thị:

tim hieu ve props trong react 1 png

Trong bài này chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Props trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top