REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Context trong ReactJS. Trong quá trình làm việc với ReactJS, các dữ liệu trong các component phải được chia sẻ với nhau.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta thực hiện điều này bằng cách đưa các dữ liệu này lên một nơi có tên là local state. Local state chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu tới các component. Context hỗ trợ chúng ta thực hiện điều này một cách đơn giản.

1. Context trong ReactJS là gì ?

Theo tài liệu chính thức của ReactJS định nghĩa Context là :

Context provides a way to pass data through the component tree without having to pass props down manually at every level.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chúng ta có thể hiểu:

Context cung cấp cho chúng ta cách để thực hiện chia sẻ dữ liệu tới các component trong cây mà không cần truyền dữ liệu qua props theo từng cấp bậc.

Khi truyền dữ liệu tới các component bằng props thì bạn chỉ có thể truyền từ component cha sang component con. Nếu bạn muốn truyền sang component cháu hoặc sang component họ hàng xa thì điều này rất phức tạp. Bởi vậy context sẽ là kênh giao tiếp cho các component, cho phép bạn truyền dữ liệu một cách đơn giản hơn rất nhiều.

Ở đây mình có một ví dụ, mình muốn chuyển lời nhắn từ ComponetÔng sang Componet Cháu :

Khi sử dụng truyền dữ liệu qua props thì mình bắt buộc phải gửi lời nhắn qua (Ông -> Cha -> Cháu )

import React from "react";
const ComponentChau = (props) => {
 return <h1>Ông bảo là "{props.message}"</h1>;
};
const ComponentCha = (props) => {
 return <ComponentChau {...props} />;
};

const ComponentOng = () => {
 const message = "Vào freetuts.net học lập trình";
 return <ComponentCha message={message} />;
};
export default ComponentOng;

Còn nếu sử dụng Context thì chúng ta sẽ gửi trực tiếp từ Ông đến Cháu luôn :

import React from "react";

const MessageContext = React.createContext();

class ComponentChau extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Ông bảo là : "{this.context}"</h1>;
 }
}
ComponentChau.contextType = MessageContext;

const ComponentOng = () => {
 return (
  <MessageContext.Provider value="Vào freetuts.net học lập trình">
   <ComponentChau />
  </MessageContext.Provider>
 );
};
export default ComponentOng;

Kết quả của 2 cách này vẫn tương tự nhưng việc sử dụng Context sẽ đơn giản hơn nhiều.

2. Context API trong ReactJS

Trước tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Context API, sau đó sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Ở đây chúng ta có một vài API mà React cung cấp.

React.createContext

const MyContext = React.createContext(defaultValue);

Khởi tạo một Context Object, giá trị của defaultValue là giá trị mặc định của props value trong Provider.

Context.Provider

<MyContext.Provider value={/* some value */}>

Mỗi Context Object phải đi kèm với một Provider, nó cho phép bạn nhận về sự thay đổi của context.

Context.Consumer

<MyContext.Consumer>
 {value => /* render something based on the context value */}
</MyContext.Consumer>

Một React component được khởi chạy mỗi khi gía trị của context thay đổi, và nhận về giá trị của context đó.

Context.displayName

const MyContext = React.createContext(/* some value */);
MyContext.displayName = 'MyDisplayName';

<MyContext.Provider> // "MyDisplayName.Provider" in DevTools
<MyContext.Consumer> // "MyDisplayName.Consumer" in DevTools

Đặt tên cho Context, tên này sẽ được hiện thị trong DevTools.

Class.contextType

class MyClass extends React.Component {
 
 render() {
  let value = this.context;
  
 }
}
MyClass.contextType = MyContext;

contextType là một thuộc tính của class được tạo bởi React.createContext() được dùng để lấy giá trị của context.

3. Sử dụng Context trong ReactJS

Chúng ta sẽ sử dụng context theo 3 bước cụ thể:

 1. Khởi tạo object context bằng phương thức React.createContext(), sau đó chúng ta sẽ nhận được 1 object bao gồm các thuộc tính quan trọng như ProviderConsumer.
 2. Sử dụng Provider bọc quanh các component, và truyền giá trị vào props value
 3. Thêm Consumer vào bất cứ đâu mà bạn muốn chia sẻ context miễn là ở bên trong Provider, bạn có thể lấy gía trị của context thông qua props.chirlden.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể. Mình sẽ xây dựng 1 ứng dụng cho phép random các số và hiển thị. Trước tiên, mình sẽ tiến hành khởi tạo một object context.

import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext();

Sau đó, mình sẽ bọc quanh các component cần chia sẻ bằng Provider, và Consumber :


export default class ContextComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   number: 0,
  };
 }
 updateNumber = () => {
  this.setState({
   number: Math.random(),
  });
 };
 render() {
  return (
   <NumberContext.Provider
    value={{
     number: this.state.number,
     update: this.updateNumber.bind(this),
    }}
   >
    <NumberContext.Consumer>
      { () => (
       <>
        <ShowNumber />
        <UpdateNumber />
       </>
      )}
    </NumberContext.Consumer>
   </NumberContext.Provider>
  );
 }
}

bên trên mình truyền vào props value trong provider giá trị là một object có các thuộc tính như:

 • number: Chứa giá trị của số.
 • update: hàm thực hiện update số.

Consumer sẽ có nhiệm vụ xem xét sự thay đổi và trả về giá trị của context trong props chirlden, mình sẽ chia sẻ props cho 2 component đó là ShowNumberUpdateNumber.

Tiếp theo, mình sẽ đi xây dựng 2 component là ShowNumberUpdateNumber mà mình đã gọi ở Consumer.

class UpdateNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   <button onClick={() => {
    //Gọi hàm update để thực hiện update số.
    console.log(this.context.update())
   }}>Update Number</button>
  );
 }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;

class ShowNumber extends React.Component {
 render() {
  //Hiển thị ra số.
  return (
   <p>{this.context.number}</p>
  );
 }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext;

Ở đây mình sử dụng phương thức contextType để gán giá trị của context, lúc này thuộc tính this.context trong class sẽ chứa giá trị của context.

Cuối cùng, chúng ta sẽ có file đầy đủ:

import React from "react";
//Khởi tạo môt
const NumberContext = React.createContext();

class UpdateNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   <button onClick={() => {
    console.log(this.context.update())
   }}>Update Number</button>
  );
 }
}
UpdateNumber.contextType = NumberContext;

class ShowNumber extends React.Component {
 render() {
  return (
   <p>{this.context.number}</p>
  );
 }
}
ShowNumber.contextType = NumberContext;


export default class ContextComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   number: 0,
  };
 }
 updateNumber = () => {
  this.setState({
   number: Math.random(),
  });
 };
 render() {
  return (
   <NumberContext.Provider
    value={{
     number: this.state.number,
     update: this.updateNumber.bind(this),
    }}
   >
    <NumberContext.Consumer>
      { () => (
       <>
        <ShowNumber />
        <UpdateNumber />
       </>
      )}
    </NumberContext.Consumer>
   </NumberContext.Provider>
  );
 }
}

khởi chạy ứng dụng và xem kết quả:

react js context api 1 gif

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Context trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top