REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách để tự tay đi xây dựng một hooks - custom hooks trong React JS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state và các tính năng khác trong React mà không cần viết một class component. Ngoài sử dụng các hooks mặc định như useState, useEffect,...chúng ta còn có thể tự tạo một hooks tùy theo chức năng của nó.

1. Custom Hooks là gì?

react js custom hook jpg

Custom Hooks là những hooks mà do lập trình viên tự định nghĩa với mục đích thực hiện một chức năng nào đó, nó thường được sử dụng để chia sẻ logic giữa các components.

React cũng định nghĩa cho chúng ta các hooks như useState, useEffect, useContext,... cho phép chúng ta làm việc dễ dàng hơn. Để tự định nghĩa một hooks cho riêng mình, chúng ta chỉ cần xây dựng 1 hàm nhận và trả về các giá trị.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi đặt tên một custom hooks phải có từ khóa use ở đầu, ví dụ như: useClick(), useClock(), useQuery(),...

2. Khi nào dùng Custom Hooks

Custom Hooks rất hay được sử dụng trong quá trình triển khai ứng dụng. Trong trường hợp chúng ta muốn tách biệt các phần xử lý logic riêng ra khỏi UI, hay chia sẻ logic giữa các component. Giả sử trong trường hợp muốn xây dựng 2 components đều có 1 chức năng là hiển thị ngày giờ hiện tại nhưng khác nhau ở giao diện như bên dưới.

custom hook reactjs png

Thông thường, chúng ta sẽ viết tất cả các logic xử lý giờ ở trong component như này.

import React, { useState } from "react";
import "./Clock1.css";
function Clock1() {
 const [time, setTime] = useState("");
 const [ampm, setampm] = useState("");
 const updateTime = function () {
  let dateInfo = new Date();
  let hour = 0;
  /* Lấy giá trị của giờ */
  if (dateInfo.getHours() === 0) {
   hour = 12;
  } else if (dateInfo.getHours() > 12) {
   hour = dateInfo.getHours() - 12;
  } else {
   hour = dateInfo.getHours();
  }
  /* Lấy giá trị của phút */
  let minutes =
   dateInfo.getMinutes() < 10
    ? parseInt("0" + dateInfo.getMinutes())
    : dateInfo.getMinutes();

  /* Lấy gía trị của giây */
  let seconds =
   dateInfo.getSeconds() < 10
    ? "0" + dateInfo.getSeconds()
    : dateInfo.getSeconds();

  /* Định dạng ngày */
  let ampm = dateInfo.getHours() >= 12 ? "PM" : "AM";

  /* Cập nhật state */
  setampm(ampm)
  setTime(`${hour}:${minutes}:${seconds}`);
 };
 setInterval(function () {
  updateTime();
 }, 1000);
 return (
  <div className="time">
   <span className="hms">{time}</span>
   <span className="ampm">{ampm}</span>
  </div>
 );
}

export default Clock1;

Rồi lại lặp lại logic này ở Clock2, có thể nhận thấy cách viết này không tối ưu một chút nào. Giả sử, dự án có 10 cái đồng hồ thì cần phải lặp lại logic này ở mỗi components. Điều này là không cần thiết và tốn thời gian. Giải pháp ở đây là sử dụng custom hooks.

3. Tự xây dựng một custom hook

Vậy làm sao để tự mình xây dựng một custom hooks, rất đơn giản chỉ cần tách phần xử lý logic ra một function.

Chúng ta sẽ có một custom hooks thay cho cách viết dài dòng ở ví dụ trên. Trong thư mục src tạo một thư mục có tên hooks, thư mục này sẽ chứa tất cả các custom hooks. Đây là một hooks có tên useClock() có nhiệm vụ trả về thời gian hiên tại.

// src/hooks/useClock.js
import { useState } from "react";


export default function useClock() {
  const [time, setTime] = useState("");
  const [ampm, setampm] = useState("");

  // Function cập nhật thời gian.
  const updateTime = function () {
   let dateInfo = new Date();
   let hour = 0;
   /* Lấy giá trị của giờ */
   if (dateInfo.getHours() === 0) {
    hour = 12;
   } else if (dateInfo.getHours() > 12) {
    hour = dateInfo.getHours() - 12;
   } else {
    hour = dateInfo.getHours();
   }
   /* Lấy giá trị của phút */
   let minutes =
    dateInfo.getMinutes() < 10
     ? parseInt("0" + dateInfo.getMinutes())
     : dateInfo.getMinutes();
 
   /* Lấy gía trị của giây */
   let seconds =
    dateInfo.getSeconds() < 10
     ? "0" + dateInfo.getSeconds()
     : dateInfo.getSeconds();
 
   /* Định dạng ngày */
   let ampm = dateInfo.getHours() >= 12 ? "PM" : "AM";
 
   /* Cập nhật state */
   setampm(ampm)
   setTime(`${hour}:${minutes}:${seconds}`);
  };

  setInterval(function () {
   updateTime();
  }, 1000);

  return [time, ampm]
}

Khi muốn sử dụng hooks này chỉ cần import nó vào component và gọi như các hooks thông thường. React dự vào tên để xem đâu là một hooks bởi vậy nên đặt tên đúng định dạng là use + nameHooks.

// src/components/Clock2.js

import React from 'react'
import "./Clock2.css";
//Import Hooks
import useClock from '../hooks/useClock'
function Clock2() {

  //Gọi custom hook để sử dụng
  const [time, ampm] = useClock()
  
  return (
    <div id="MyClockDisplay" className="clock">
      {time}
      <span>{ampm}</span>
    </div>
  )
}

export default Clock2

Vậy là chúng ta có thể sử dụng logic trong nhiều component khác nhau mà không cần lặp lại các đọan logic phức tạp, chỉ cần import và gọi là có thể sử dụng. Với cộng đồng sử dụng rộng lớn thì ngoài các hooks có sẵn trong React, còn có các custom hooks do cộng đồng đóng góp. Có thể nói ReactJS là một thư viện khá mạnh và hữu ích cho việc lập trình front-end.

Trên đây chúng ta đã cùng nhau xây dựng một Hook trong React. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn !

Cùng chuyên mục:

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao…

Top