REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu Props Validation trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về props validation. Trước khi đi qua tìm hiểu về phần này chúng ta cần xem bài viết trước về props trong ReactJS để hiểu về nó đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Props validation là gì ?

Props là một phần rất quan trọng được truyền vào React components, các props này thường phải có một kiểu dữ liệu nhất định. Nếu props được truyền đến component có một kiểu mà không mong muốn, component đó sẽ rất khó để kiểm soát và từ đó gây ra bugs.

Props validation là cách để kiểm soát các vấn đề về props, nó cho phép bạn kiểm tra dữ liệu đầu vào của props trước khi components được render. Props validation giúp chúng ta giảm thiểu các lỗi không mong muốn trong quá trình xây dựng ứng dụng React.

Giả sử mình đang xây dựng một component cho phép chúng ta cộng 2 số với nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trường hợp 1: Chúng ta sẽ truyền vào đó 2 giá trị là kiểu int, và bạn sẽ nhận được kết quả đúng:

import React from "react";

class App extends React.Component {
 render() {
  const {number1, number2} = this.props
  return (
   <div>
    <h1>{number1} + {number2} = {number1 + number2}</h1>
   </div>
  );
 }
}
//Chỉ định props mặc định.
//Ở đây mình cho props number1, number2 là kiểu int
App.defaultProps = {
 number1: 4,
 number2: 2
}
export default App;

props type react js png

Trường hợp 2: Nếu bạn để props là kiểu string thì component sẽ hiển thị sai kết quả:

import React from "react";

class App extends React.Component {
 render() {
  const {number1, number2} = this.props
  return (
   <div>
    <h1>{number1} + {number2} = {number1 + number2}</h1>
   </div>
  );
 }
}
// Chỉ định props mặc định.
// Ở đây mình chỉ định props number1, number 2 là kiểu string.
App.defaultProps = {
 number1: '4',
 number2: '2'
}
export default App;

props type react js 1 png

Đây là lỗi mà bạn không mong muốn, khi mà kiểu dữ liệu của props được truyền sai. Trước khi chạy component bạn cần phải kiểm tra kiểu dữ liệu trước, điều này rất quan trọng trong các dự án lớn. Bởi vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Props validation.

Validating props

Trong phần trước chúng ta đã biết tại sao cần phải kiểm tra props trước khi khởi chạy, đây là bước quan trọng để chúng ta có thể kiểm tra kiểu và các giá trị của props trong React app. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách để kiểm tra props trong một components.

Thuộc tính propTypes

React cung cấp cho chúng ta một phương thức để kiểm tra props trong mỗi component. Trong tất cả các React component đều có một thuộc tính có tên propTypes:

/**
 * FUNCTIONAL COMPONENTS
 */
function ReactComponent(props) {
 // ...render ()...
}

ReactComponent.propTypes = {
 // ...chúng ta sẽ viết props type ở đây
}


/**
 * CLASS COMPONENTS: METHOD 1
 */
class ReactComponent extends React.Component {
 // ...render()...
}

ReactComponent.propTypes = {
 // ...chúng ta sẽ viết props type ở đây
}


/**
 * CLASS COMPONENTS: METHOD 2
 * Sử dụng class statics...
 */
class ReactComponent extends React.Component {
 // ...component class body here
 
 static propTypes = {
   // ...chúng ta sẽ viết props type ở đây
 }
}

Khi xuất hiện lỗi, chúng ta có thể thấy được lỗi được hiển thị trong console, nó chỉ hiển thị trong môi trường phát triển, khi deloy dự án lên thì lỗi này sẽ không được hiển thị.

props type react js 2 png

Thư viện PropTypes

Trong các phiên bản cũ, người ta thường dùng React.PropTypes làm cách giá trị truyền vào trong propTypes, ví dụ như :

App.propTypes = {
 number1: React.PropTypes.number,
 number2: React.PropTypes.number
}

Kể từ phiên bản React v15.5 trở đi React.PropTypes đã bị xóa bỏ và thay vào đó là thư viện PropsTypes, cho phép chúng ta chỉ định kiểu dữ liệu mà bạn mong muốn cho props. Vì bị tách ra thành thư viện nên bạn cần phải cài thêm vào React bằng npm:

npm i prop-types

Để sử dụng bạn chỉ cần import nó vào:

import PropTypes from 'prop-types';

Đây là hầu hết các thuộc tính PropsType có trong thư viện:

import PropTypes from "prop-types";

MyComponent.propTypes = {
 // Kiểu dữ liệu
 optionalArray: PropTypes.array,
 optionalBool: PropTypes.bool,
 optionalFunc: PropTypes.func,
 optionalNumber: PropTypes.number,
 optionalObject: PropTypes.object,
 optionalString: PropTypes.string,
 optionalSymbol: PropTypes.symbol,

 // Bất cứ thứ gì có thể render như : numbers, strings, elements hoặc array
 optionalNode: PropTypes.node,

 // React Element
 optionalElement: PropTypes.element,

 // React Element Type
 optionalElementType: PropTypes.elementType,

 // Instanace
 optionalMessage: PropTypes.instanceOf(Message),

 // Gía trị của props bao gồm
 optionalEnum: PropTypes.oneOf(["News", "Photos"]),

 // Một object có thể bao gồm nhiều kiểu
 optionalUnion: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.string,
  PropTypes.number,
  PropTypes.instanceOf(Message)
 ]),

 // Một mảng chứa giá trị là các kiểu
 optionalArrayOf: PropTypes.arrayOf(PropTypes.number),

 // Một object có thuộc tính là kiểu
 optionalObjectOf: PropTypes.objectOf(PropTypes.number),

 // Một object mà mỗi phần có kiểu dữ liệu riêng
 optionalObjectWithShape: PropTypes.shape({
  color: PropTypes.string,
  fontSize: PropTypes.number
 }),

 // Một object có cảnh báo về các thuộc tính bổ sung
 optionalObjectWithStrictShape: PropTypes.exact({
  name: PropTypes.string,
  quantity: PropTypes.number
 }),

 // Bạn có thể xâu chuỗi bất kỳ câu hỏi nào ở trên với `isRequired` để đảm bảo cảnh báo
 // được hiển thị nếu prop không được cung cấp.
 requiredFunc: PropTypes.func.isRequired,

 // Bất kì kiểu dữ liệu nào nhưng nó phải tồn tại..
 requiredAny: PropTypes.any.isRequired,

 //Chỉ định props validation tùy chỉnh
 customProp: function(props, propName, componentName) {
  if (!/matchme/.test(props[propName])) {
   return new Error(
    "Invalid prop `" +
     propName +
     "` supplied to" +
     " `" +
     componentName +
     "`. Validation failed."
   );
  }
 },

 // Bạn cũng có thể cung cấp trình xác nhận tùy chỉnh cho `ArrayOf` và` objectOf`.
 // Nó sẽ trả về một đối tượng Error nếu xác nhận thất bại. Trình xác nhận
 // sẽ được gọi cho mỗi khóa trong mảng hoặc đối tượng. Hai cái đầu tiên
 // đối số của trình xác nhận là chính mảng hoặc đối tượng và
 // khóa hiện tại của mục.
 customArrayProp: PropTypes.arrayOf(function(
  propValue,
  key,
  componentName,
  location,
  propFullName
 ) {
  if (!/matchme/.test(propValue[key])) {
   return new Error(
    "Invalid prop `" +
     propFullName +
     "` supplied to" +
     " `" +
     componentName +
     "`. Validation failed."
   );
  }
 })
};

Phần dưới mình sẽ đi vào ví dụ cụ thể để hình dung rõ hơn chứ ngồi học lý thuyết khá buồn ngủ :'>

Ví dụ thực tế

Ví dụ 1: Tiếp tục với ví dụ ở trên đầu bài viết là cộng 2 số lại với nhau chúng ta sẽ thực hiện kiểm tra bằng cách sử dụng:

import React from "react";
import PropTypes from 'prop-types';

class App extends React.Component {
 render() {
  const {number1, number2} = this.props
  return (
   <div>
    <h1>{number1} + {number2} = {number1 + number2}</h1>
   </div>
  );
 }
}
App.defaultProps = {
 number1: 4,
 number2: 2
}
//Kiểm tra dữ liệu sử dụng PropTypes.
App.propTypes = {
 number1: PropTypes.number,
 number2: PropTypes.number
}
export default App;

Các bạn lưu ý phải cài đặt thư viện PropTypes trước nhé, lúc này dữ liệu đã được kiểm tra và sẽ hiển thị lỗi ra console như bên trên mình đã đề cập.

Ví dụ 2: Trong ví dụ này mình sẽ hiển thị ra thông tin của những chiếc điện thoại của Apple bao gồm name, type, public_year, storage,...

import React from "react";
import PropTypes from 'prop-types';

class App extends React.Component {
 render() {
  
  return (
   <div>
    <h1>{this.props.name}</h1>
    <ul>
     <li>{this.props.type}</li>
     <li>{this.props.public_year}</li>
     <li>{this.props.storage}</li>
    </ul>
   </div>
  );
 }
}
 // Đúng kiểu dữ liệu
App.defaultProps = {
 name: 'iPhone Xs Max',
 type: 'iPhone',
 public_year: 2018,
 storage: '64 GB'
}

 // Đúng kiểu dữ liệu
App.defaultProps = {
 name: 'iPad Mini 2019',
 type: 'iPad',
 public_year: 2019,
 storage: 64
}// Sai kiểu dữ liệu vì type phải là các giá
// trị như iPhone, Ipad, Mac, SmartWatch
App.defaultProps = {
 name: 'Airpods 2',
 type: 'Airpod',
 public_year: 2019
}

//Chỉ định validation props
App.propTypes = {
 name: PropTypes.string,
 type: PropTypes.oneOf(["iPhone", "iPad", "Mac", "SmartWatch"]),
 public_year: PropTypes.oneOfType([
  PropTypes.string,
  PropTypes.number,
 ])
}
export default App;

Trong bài này chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Props validation trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top