CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Trong bài này freetuts chia sẻ cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript, qua đó giúp bạn biết được một số có phải là số dương hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ... chính là các số nguyên dương.

Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư.

1. Dùng hàm isInteger để kiểm tra số nguyên dương javascript

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên không thì ta có hàm isInteger. Tuy nhiên, hàm này không thể nhận biết được đó là số nguyên dương hay số nguyên âm. Vì vậy ta phải sử dụng thêm một vài kỹ thuật nhỏ nữa để xác định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đây là hàm kiểm tra số nguyên dương cơ bản nhất trong javascript.

function laSoNguyenDuong(value){
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
}

console.log(laSoNguyenDuong(1)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // false
console.log(laSoNguyenDuong(3)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(0)); // false

Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau:

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
};

2. Dùng toán tử chia lấy dư để kiểm tra số nguyên dương javascript

Theo khái niệm mà mình đã trình bày ở trên, một số lớn hơn 0 và chia hết cho 1 thì đó chính là số nguyên dương. Áp dụng hai điều kiện này thì ta có cách tính như sau:

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (value > 0 && value % 1 == 0);
};

console.log(laSoNguyenDuong(1)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // false
console.log(laSoNguyenDuong(3)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(0)); // false

Đối với cách này thì có một vấn đề nghiêm trọng, đó là nếu bạn truyền vào một chuỗi thì nó vẫn trả về true nếu chuỗi đó là số nguyên dương.

console.log(laSoNguyenDuong("1")); // true

Vì vậy, nếu bạn muốn trường hợp này sẽ trả về không phải số nguyên dương thì phải thêm một điều kiện nữa, đó là giá trị nhập vào phải là một số.

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (typeof value == 'number' && value > 0 && value % 1 == 0);
};

Trên là hai cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top