CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Trong bài này freetuts chia sẻ cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript, qua đó giúp bạn biết được một số có phải là số dương hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ... chính là các số nguyên dương.

Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư.

1. Dùng hàm isInteger để kiểm tra số nguyên dương javascript

Để kiểm tra một số có phải là số nguyên không thì ta có hàm isInteger. Tuy nhiên, hàm này không thể nhận biết được đó là số nguyên dương hay số nguyên âm. Vì vậy ta phải sử dụng thêm một vài kỹ thuật nhỏ nữa để xác định.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sau đây là hàm kiểm tra số nguyên dương cơ bản nhất trong javascript.

function laSoNguyenDuong(value){
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
}

console.log(laSoNguyenDuong(1)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // false
console.log(laSoNguyenDuong(3)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(0)); // false

Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau:

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
};

2. Dùng toán tử chia lấy dư để kiểm tra số nguyên dương javascript

Theo khái niệm mà mình đã trình bày ở trên, một số lớn hơn 0 và chia hết cho 1 thì đó chính là số nguyên dương. Áp dụng hai điều kiện này thì ta có cách tính như sau:

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (value > 0 && value % 1 == 0);
};

console.log(laSoNguyenDuong(1)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // false
console.log(laSoNguyenDuong(3)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(0)); // false

Đối với cách này thì có một vấn đề nghiêm trọng, đó là nếu bạn truyền vào một chuỗi thì nó vẫn trả về true nếu chuỗi đó là số nguyên dương.

console.log(laSoNguyenDuong("1")); // true

Vì vậy, nếu bạn muốn trường hợp này sẽ trả về không phải số nguyên dương thì phải thêm một điều kiện nữa, đó là giá trị nhập vào phải là một số.

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (typeof value == 'number' && value > 0 && value % 1 == 0);
};

Trên là hai cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top