Chuyển đổi phần tử của 2 thẻ Select Multiple

Hôm nay ngồi buồn nên tiếp tục biên soạn bài tập cho series Javascript Example, và trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng cho phép chuyển đổi các phần tử giữa hai thẻ select multiple. Ứng dụng này cũng rất hay gặp trong thực tế, ví dụ bạn xây dựng form quản lý tin tức cho phép người dùng chọn nhiều chuyên mục thì cách xử lý này cung rất hay và chuyên nghiệp.

Đây là giao diện của ứng dụng.

select multiple png

Bài giải

Bài này cũng tương đối đơn giản, vấn đề duy nhất là bạn phải hiểu nguyên lý duy nhất của các phần tử HTML khi lấy trong Javascript. 

Ví dụ
// Lấy 2 đổi tượng
var a = document.getElementById('a');
var b = document.getElementById('b');

// Đưa b vào a
a.appendChild(b);

// Lúc này trên giao diện HTML thẻ a sẽ bị xóa khỏi vị trí của nó 
// và di chuyển vào bên trong của thẻ b, nghĩa là bạn không cần phải 
// thực hiện thao tác xóa a khỏi vị trí ban đầu của nó

Ok vậy bài này chúng ta sẽ có toàn bộ code như sau:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Select Multiple</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h2>Ví dụ được biên soạn tại freetuts.net</h2>
    <h3>Chọn các chuyên mục từ danh sách dưới đây</h3>

    <select multiple id="left">
      <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
      <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
      <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
      <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
      <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
    </select>
    <input type="button" id="left_to_right" value="<<" onclick="left_to_right(1)"/>
    <input type="button" id="right_to_left" value=">>" onclick="left_to_right(2)"/>
    <select multiple id="right">
    </select>

    <script language="javascript">
      // Hàm xử lý khi click vào 2 button
      function left_to_right(type) {
        if (type === 1) {
          var left = document.getElementById("right");
          var right = document.getElementById("left");
        } else {
          var left = document.getElementById("left");
          var right = document.getElementById("right");
        }
        selectCategory(left, right);
      }
      
      // Hàm chuyển các phần tử từ left sang right
      function selectCategory(left, right)
      {
        var options = left.children;
        
        // Lấy tất cả những options selected từ left
        var tmp = [];
        for (var i = 0; i < options.length; i++){
          if (options[i].selected){
            tmp.push(options[i]);
          }
        }
        
        // Đưa option selected qua right
        for (var i = 0; i < tmp.length; i++){
          right.appendChild(tmp[i]);
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

Mình sẽ không giải thích nhiều vì trong code đã có comment rất kỹ rồi. Nếu bạn chưa hiểu thì hãy comment bên dưới hoặc tự debug đi nhé :)

Tuyển sinh viên viết hướng dẫn cài thủ thuật phần mềm - máy tính. (Nhuận bút 35k / bài) Liên hệ thehalfheart

DEMO

Ngẫu nhiên