CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi phần tử của 2 thẻ Select Multiple

Hôm nay ngồi buồn nên tiếp tục biên soạn bài tập cho series Javascript Example, và trong bài này chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng cho phép chuyển đổi các phần tử giữa hai thẻ select multiple. Ứng dụng này cũng rất hay gặp trong thực tế, ví dụ bạn xây dựng form quản lý tin tức cho phép người dùng chọn nhiều chuyên mục thì cách xử lý này cung rất hay và chuyên nghiệp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là giao diện của ứng dụng.

select multiple png

Bài giải

Bài này cũng tương đối đơn giản, vấn đề duy nhất là bạn phải hiểu nguyên lý duy nhất của các phần tử HTML khi lấy trong Javascript.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ
// Lấy 2 đổi tượng
var a = document.getElementById('a');
var b = document.getElementById('b');

// Đưa b vào a
a.appendChild(b);

// Lúc này trên giao diện HTML thẻ a sẽ bị xóa khỏi vị trí của nó 
// và di chuyển vào bên trong của thẻ b, nghĩa là bạn không cần phải 
// thực hiện thao tác xóa a khỏi vị trí ban đầu của nó

Ok vậy bài này chúng ta sẽ có toàn bộ code như sau:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Select Multiple</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <h2>Ví dụ được biên soạn tại freetuts.net</h2>
    <h3>Chọn các chuyên mục từ danh sách dưới đây</h3>

    <select multiple id="left">
      <option value="tin công nghệ">Tin công nghệ</option>
      <option value="tin thời sự">Tin thời sự</option>
      <option value="tin quốc tế">Tin quốc tế</option>
      <option value="tin thể thao">Tin thể thao</option>
      <option value="tin nông nghiệp">Tin nông nghiệp</option>
    </select>
    <input type="button" id="left_to_right" value="<<" onclick="left_to_right(1)"/>
    <input type="button" id="right_to_left" value=">>" onclick="left_to_right(2)"/>
    <select multiple id="right">
    </select>

    <script language="javascript">
      // Hàm xử lý khi click vào 2 button
      function left_to_right(type) {
        if (type === 1) {
          var left = document.getElementById("right");
          var right = document.getElementById("left");
        } else {
          var left = document.getElementById("left");
          var right = document.getElementById("right");
        }
        selectCategory(left, right);
      }
      
      // Hàm chuyển các phần tử từ left sang right
      function selectCategory(left, right)
      {
        var options = left.children;
        
        // Lấy tất cả những options selected từ left
        var tmp = [];
        for (var i = 0; i < options.length; i++){
          if (options[i].selected){
            tmp.push(options[i]);
          }
        }
        
        // Đưa option selected qua right
        for (var i = 0; i < tmp.length; i++){
          right.appendChild(tmp[i]);
        }
      }
    </script>
  </body>
</html>

Mình sẽ không giải thích nhiều vì trong code đã có comment rất kỹ rồi. Nếu bạn chưa hiểu thì hãy comment bên dưới hoặc tự debug đi nhé :)

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top