CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn giải bài tập tính tổng các phần tử trong mảng javascript, bằng cách sử dụng vòng lặp và các hàm xử lý mảng có sẵn trong js.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tính tổng tất cả các phần tử trong mảng thì ta có rất nhiều cách. Bạn có thể sử dụng vòng lặp for, hàm map, hàm forEach, hàm reduce hoặc reduceRight đều được. Và trong bài này mình sẽ demo tất cả để bạn tự tìm hiểu nhé.

1. Dùng vòng lặp tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Ta sẽ dùng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử, sau đó cộng dồn chúng lại với nhau. Bạn sẽ cần sử dụng một biến để lưu trữ tổng trong mỗi lần lặp.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < mang.length; i++){
    sum += mang[i];
  }
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Hoặc dùng vòng lặp while:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  let i = 0;
  while (i < mang.length){
    sum += mang[i];
    i++;
  }
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Những vòng lặp khác thì tương tự nhé các bạn.

2. Dùng forEach tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Ngoài cách sử dụng vòng lặp để lặp qua các phần tử của mảng thì ta có thể sử dụng hàm forEach javascript. Đây là một method thuộc đối tượng mảng nên bạn chỉ việc gọi ra và sử dụng.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  mang.forEach(function(value){
    sum += value;
  });
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Tham số truyền vào forEach là một callback function. Hàm này sẽ tiếp nhận các phần tử trong mỗi lần lặp, nên ta chỉ việc cộng dồn nó vào biến sum là có được tổng.

3. Dùng map tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Mặc dù hàm map được để lặp qua các phần tử của mảng và tạo ra một mảng mới có giá trị bị thay đổi. Tuy nhiên, với tính chất lặp của nó thì ta cũng có thể đưa vào bài toán tính tổng.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  mang.map(function(value){
    sum += value;
  });
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Ngoài những cách trên thì bạn có thể sử dụng hàm reduce hoặc reduceRight. Bạn chỉ cần thay đổi cách dùng trong hàm sumArray là được.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top