CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn giải bài tập tính tổng các phần tử trong mảng javascript, bằng cách sử dụng vòng lặp và các hàm xử lý mảng có sẵn trong js.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tính tổng tất cả các phần tử trong mảng thì ta có rất nhiều cách. Bạn có thể sử dụng vòng lặp for, hàm map, hàm forEach, hàm reduce hoặc reduceRight đều được. Và trong bài này mình sẽ demo tất cả để bạn tự tìm hiểu nhé.

1. Dùng vòng lặp tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Ta sẽ dùng vòng lặp for để duyệt qua từng phần tử, sau đó cộng dồn chúng lại với nhau. Bạn sẽ cần sử dụng một biến để lưu trữ tổng trong mỗi lần lặp.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < mang.length; i++){
    sum += mang[i];
  }
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Hoặc dùng vòng lặp while:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  let i = 0;
  while (i < mang.length){
    sum += mang[i];
    i++;
  }
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Những vòng lặp khác thì tương tự nhé các bạn.

2. Dùng forEach tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Ngoài cách sử dụng vòng lặp để lặp qua các phần tử của mảng thì ta có thể sử dụng hàm forEach javascript. Đây là một method thuộc đối tượng mảng nên bạn chỉ việc gọi ra và sử dụng.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  mang.forEach(function(value){
    sum += value;
  });
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Tham số truyền vào forEach là một callback function. Hàm này sẽ tiếp nhận các phần tử trong mỗi lần lặp, nên ta chỉ việc cộng dồn nó vào biến sum là có được tổng.

3. Dùng map tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Mặc dù hàm map được để lặp qua các phần tử của mảng và tạo ra một mảng mới có giá trị bị thay đổi. Tuy nhiên, với tính chất lặp của nó thì ta cũng có thể đưa vào bài toán tính tổng.

function sumArray(mang){
  let sum = 0;
  mang.map(function(value){
    sum += value;
  });
  
  return sum;
}

let mang = [1, 5, 9, 10];
console.log(sumArray(mang)); // 25

Ngoài những cách trên thì bạn có thể sử dụng hàm reduce hoặc reduceRight. Bạn chỉ cần thay đổi cách dùng trong hàm sumArray là được.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top